Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-10-12: Dėl bendro Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir Kaimo reikalų, Sveikatos ir socialinių reikalų, Švietimo, Kultūros ir sporto komitetų posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
 2. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.
 3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-148 „Dėl Globos centro, vaiko budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 1-265 „Dėl Tauragės rajono specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-66 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas ruožo nuo 155,796 iki 157,57 km kapitalinis remontas“.
 7. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4524 Tauragė–Norkaičiai ruožą ir jo sutvarkymo.
 8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. 1-268 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybei atitinkamiems metams skirtų mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais patvirtinimo.
 12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-227 ,,Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.
 13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-27 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo.
 15. Dėl pritarimo vykdyti derybas su Pagėgių savivaldybe dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo uždarųjų akcinių bendrovių reorganizavimo.
 16. Dėl UAB „Mundia“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo.
 17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
 18. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijai.
 19. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui.
 20. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Tauragės r. sav., Mažonų sen., Balskų k., Užtvankos g. 7, ir Batakių seniūnijoje, Pužiškės k. 2 ir 3.
 21. Dėl sutikimo perimti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančią, Kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomą ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos pagal 2012 m. sausio 2 d. panaudos sutartį Nr. S-43-V naudojamą kompiuterių įrangą.
 22. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Adakavo k., Bibliotekos g. 4, perdavimo panaudos pagrindais Adakavo bendruomenei.
 23. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, viešajai įstaigai Tauragės ligoninei ir viešajai įstaigai Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.
 24. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei sumokėti gydytojo rezidentūros studijų kainą.
 25. Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas paslaugas ir jų įkainių nustatymo.
 26. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui dalyvauti projekte „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis.
 27. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui dalyvauti projekte „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“.
Posėdžio data: 2020-10-12 14:00 val.
Posėdžio vieta: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top