Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-12-10: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2020 m. gruodžio 10 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
2. Dėl transporto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl apgyvendinimo paslaugos organizavimo Tauragės šeimos gerovės centro krizių centre tvarkos aprašo patvirtinimo ir pritarimo teikiamos paslaugos kainai.
4. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.
5. Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo.
6. Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 1-48 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės kaimo medicinos punktų ir ambulatorijų komunalinių paslaugų apmokėjimo“ pripažinimo netekusiu galios.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 14 d. sprendimo Nr. 1-281 „Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės šeimos gerovės centrui“ pakeitimo.
9. Dėl nekilnojamojo daikto dalies pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
10. Dėl gyvenamojo namo su priklausiniais ir jam priskirtu žemės sklypu Tauragėje, Daržų g. 5A, pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
11. Dėl socialinio būsto išnuomojimo išimties tvarka A.S. (duomenys neskelbtini)
12. Dėl komiteto veiklos plano 2021 m.
13. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Jolanta Skrodenienė

Posėdžio data: 2020-12-10
Posėdžio vieta: Nuotoliniu būdu
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top