Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-11-13: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2020 m. lapkričio 13 d. (penktadienį) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės miesto gatvei.
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Tauragės miesto bendrojo plano dalies korektūros patvirtinimo.
4. Dėl Tauragės miesto Pulko gatvės gyventojų paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
5. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.
6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl pritarimo projekto ,,Tauragės regiono maisto / virtuvės, įskaitant ir žaliųjų, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ rengimui ir įgyvendinimui .
9. Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpio nustatymo.
10. Dėl savivaldybės būsto pardavimo D.G. (duomenys neskelbtini).
11. Dėl parduodamų Tauragės rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.
12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 1-230 „Dėl viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo.
14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės registrų centro nekilnojamojo turto registre.
15. Dėl ilgalaikės Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo.
16. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijai.
17. Dėl Tauragės regiono plėtros tarybos steigimo.
18. Dėl gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
19. Dėl sutikimo reorganizuoti VšĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę.
20. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė Giedrė Stulginskienė

 

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content