Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-11-12: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2020 m. lapkričio 12 d. (ketvirtadienis) 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ ir Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo grupių įsteigimo.
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-1033 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą nustatymo“ pakeitimo.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-542 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės sporto klubų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Tauragės krašto muziejaus ,,Santaka“ nuostatų patvirtinimo.
7. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ nustatymo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skyrimo.
9. Dėl Tauragės rajono garbės ambasadoriaus vardo suteikimo.
10. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė R. Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2020-11-12
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top