Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-10-02: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO POSĖDŽIO

2020 m. spalio 6 d. 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks savivaldybės Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-148 „Dėl globos centro, vaiko budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui dalyvauti projekte „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis.
4. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui dalyvauti projekte „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“
5. Dėl leidimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei teikti mokamas paslaugas ir jų įkainių nustatymo.
6. Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl pritarimo viešajai įstaigai Tauragės ligoninei sumokėti gydytojo rezidento psichiatro rezidentūros studijų kainą.
8. Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-123 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-27 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.
10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. Dėl būstų nuomos iš fizinių ar juridinių asmenų ir jų subnuomos asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą Tauragės rajono savivaldybėje, tvarkos aprašo patvirtinimo.
12. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė J. Skrodenienė

Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top