Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-09-03: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2020 m. rugsėjo 3 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks savivaldybės Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. 1-110 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo.
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės pedagogų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
4. Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės reikalingų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkė R. Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2020-09-03 14:00 val.
Posėdžio vieta: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top