Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-09-02: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2020 m. rugsėjo 2 d. 10.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks savivaldybės Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl UAB „Sensus Oil“ paraiškos įtraukimo į planuojamų statyti, rekonstruoti ir remontuoti, prisidedant fiziniams ir juridiniams asmenims, objektų sąrašą.
2. Dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo.
4. Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės reikalingų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl vidutinių kietojo kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, nustatymo.
7. Dėl taksi stotelių įrengimo Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-217 ,,Dėl vietinių rinkliavų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Tauragės seniūnijai.
10. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Lapurvio k., Pakrantės g. 1, perdavimo panaudos pagrindais Juodpetrių kaimo bendruomenei.
11. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų Tauragės r. sav., Mažonų sen., Sungailiškių k., Sungailiškių g. 30, paskirties keitimo.
12. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu ir netinkamu (negalimu) naudoti.
13. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Lauksargių seniūnijai.
14. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės „Aušros“ progimnazijai.
15. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 27A-1, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
16. Kiti klausimai.

 

Komiteto pirmininkė Giedrė Stulginskienė

Posėdžio data: 2020-09-02 10:00 val.
Posėdžio vieta: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top