Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-07-27: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Kontrolės komitetas

2020 m.  liepos 27 d.  10.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdis.  Posėdis vyks savivaldybės Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje.

DARBOTVARKĖ:

  1. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito „Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių teisingumas bei biudžeto lėšų ir turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas“ aptarimas.
  2. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto audito „UAB „Dunokai“ veiklos vertinimas“ aptarimas.
  3. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkas                                                                                             Darius Petrošius                                                                                       

Posėdžio data: 2020 m. liepos 27 d. 10.00 val.
Posėdžio vieta: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top