Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-07-23: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

2020 m.  liepos 23 d.  14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.  Posėdis vyks savivaldybės Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje.

 DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-376  ,,Dėl Tauragės rajono  savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo“.
  3. Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės Tauragės meno mokykloje ir sporto centre.
  4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičiaus 2020-2021 mokslo metais nustatymo.
  5. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                             R. Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2020 m. liepos 23 d. 14.00 val.
Posėdžio vieta: Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top
Skip to content