Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2020-06-23: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

2020 m. birželio 23 d. (antradienis) 14.00 val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis. Posėdis vyks Mažojoje salėje
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo.
2. Dėl Tauragės rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-326 „Dėl mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos
Tauragės ligoninės direktoriui” pripažinimo netekusiu galios.
4. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimo Nr. 1-324 „Dėl
mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos
Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui” pripažinimo netekusiu
galios.
5. Dėl pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Tauragės
rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-1073
„Dėl išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo
netekusiu galios.
7. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės vardu tvarkos aprašo
patvirtinimo.
8. Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo daikto dalies pirkimą neskelbiamų derybų būdu.
9. Dėl nekilnojamųjų daiktų pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
10. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė J. Skrodenienė

Posėdžio data: 2020 m. birželio 23 d. 14.00 val.
Posėdžio vieta: Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė (Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažojoje salėje)
Pasidalinkite
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on print
Scroll to Top