Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-04-26: Tauragės r. sav. tarybos komitetų posėdžių grafikas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
3. Dėl vienkartinės pašalpos gausiai šeimai skyrimo.
4. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo.
5. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 1-69 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl viešosios įstaigos Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
7. Dėl viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
8. Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitos ir 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
9. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonėms skirtų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo.
10. Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių patvirtinimo.
11. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl pritarimo Tauragės Žalgirių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
13. Dėl pritarimo Tauragės r. Žygaičių gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
14. Dėl pritarimo Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
15. Dėl pritarimo Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
16. Dėl pritarimo Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
17. Dėl pritarimo Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
18. Dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo.
19. Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo.
20. Dėl Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos vidaus struktūros pertvarkymo.
21. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
23. Dėl savivaldybės būsto pardavimo A. V. S. (duomenys neskelbtini).
24 Dėl savivaldybės būsto pardavimo L. L. (duomenys neskelbtini).
25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-203 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.
26. Dėl atstovo delegavimo į Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės valdybą.
27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-246 „Dėl patalpų Tauragės r. sav., Tauragės sen., Lapurvio k., Pakrantės g. 1-1, perdavimo panaudos pagrindais Juodpetrių kaimo bendruomenei“ pakeitimo.
28. Dėl patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Kęsčių k., Elbento g. 5, perdavimo panaudos pagrindais Kęsčių kaimo bendruomenei „Elbenta“.
29. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijai.
30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius įrenginius įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre.
31. Dėl sutikimo perimti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
32. Dėl įgaliojimo atstovauti Tauragės rajono savivaldybei Tauragės regiono plėtros tarybos visuotiniame dalyvių susirinkime.
33. Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės nusišalinimo.
34. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės dalyvavimui merų pakto iniciatyvoje.
35. Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
36. Dėl Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo.
37. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-120 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Posėdžio data: 2021 m. balandžio 26 d. (pirmadienis) 14.00 val.
Posėdžio vieta: Nuotoliniu būdu
Scroll to Top