Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-04-02: Tauragės r. sav. tarybos komitetų posėdžių grafikas

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

Ekonomikos ir kaimo reikalų komitetas
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas
Švietimo, kultūros ir sporto komitetas

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. (TSP-116) Dėl Gintarės Rakauskienės paskyrimo į Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Posėdžio data: 2021 m. balandžio 2 d. 10 val.
Posėdžio vieta: Nuotoliniu būdu
Scroll to Top