Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-03-10: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. kovo 10 d. (trečiadienį) 14.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu Microsoft Teams programa.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2024 metų bendrasis plano patvirtinimo.
2. Dėl pritarimo Tauragės Tarailių progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitas.
3. Dėl Tauragės r. Tarailių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl Tauragės r. Žygaičių gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
5. Dėl pritarimo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
6. Dėl Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
7. Dėl Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo.
8. Dėl Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl pritarimo Tauragės „Aušros“ progimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
10. Dėl pritarimo Tauragės Suaugusiųjų mokymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
11. Dėl pritarimo Tauragės Sporto centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
12. Dėl pritarimo Tauragės Meno mokyklos 2020 metų veiklos ataskaitai.
13. Dėl Tauragės r. Skaudvilės, Žygaičių ir Tauragės ,,Versmės“ gimnazijų, Tarailių, Martyno Mažvydo, ,,Aušros“ ir „Šaltinio“ progimnazijų, Jovarų pagrindinės mokyklos, Tauragės lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, ,,Kodėlčius“, ,,Žvaigždutė“, vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“, Sporto centro Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 2021–2023 metų programų patvirtinimo.
14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2020–2021 mokslo metams nustatymo.
15. Dėl 2021–2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašo patvirtinimo.
16. Dėl reprezentacinio sporto klubo dalinio finansavimo.
17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo.
18. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė R. Bandzinaitė-Latožienė

Scroll to Top