Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-02-11: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto reikalų komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. vasario 11 d. 15.00 val. kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu per Microsoft Teams programą.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 1-368 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Dėl priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo.
3. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė R. Bandzinaitė-Latožienė

Scroll to Top