Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių darbotvarkės

2021-01-12: Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžio

Savivaldybės tarybos komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi savivaldybės tarybos, mero sprendimai.

2021 m. sausio 12 d. (antradienį) 14.00  val.  kviečiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto  komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tauragės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2030 m. projekto.
  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano.
  3. Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto projekto.
  4. Kiti klausimai.

Komiteto pirmininkė                                                                                    R.Bandzinaitė-Latožienė

Posėdžio data: 2021-01-12
Posėdžio vieta: Nuotoliniu būdu
Scroll to Top