Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Kaip pandemija paveikė gerovės dinamiką savivaldybėse?

Vilniaus politikos analizės institutas paskelbė „Savivaldybių Gerovės Indeksą 2021“. Indeksą sudaro 5 komponentai (subindeksai): socialinis saugumas, fizinis saugumas, ekonomikos gyvybingumas, švietimo kokybė, demografija. Patogesnei analizei ir lygiaverčiam palyginimui visos 60 savivaldybių buvo sugrupuotos į penkias kategorijas (didieji miestai, kaimiškosios savivaldybės, urbanizuotos savivaldybės, žiedinės savivaldybės ir kurortai).

Socialinis saugumas. Šioje srityje Tauragė rikiuojasi 22 vietoje (2020 m. užėmė 42 vietą). Socialinio saugumo komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: socialinės paramos gavėjų skaičius, nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius, ilgalaikių bedarbių skaičius, moterų / vyrų užimtumo santykis, skurdo rizikos lygis.

Fizinis saugumas. Tauragė rikiuojasi 25 vietoje (2020 m. užėmė 17 vietą). Fizinio saugumo komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: saugumas keliuose, nusikalstamumas, medicinos pagalbos prieinamumas, mirštamumas nuo neužkrečiamų ligų.

Gyvybinga ekonomika. Šioje srityje Tauragė rikiuojasi 21 vietoje (2020 m. užėmė 23 vietą). Gyvybingos ekonomikos komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: darbo užmokestis (neto mėnesinis), veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje, veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje, tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui metų pabaigoje, užimtumo lygis.

Švietimas. Šioje srityje Tauragė rikiuojasi 33 vietoje (2020 m. užėmė 28 vietą). Švietimo komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: nelankančių mokyklos privalomo mokytis amžiaus vaikų dalis, 4-6 metų vaikų ugdymo aprėptis, mokiniai dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo programose arba lanko bendrojo ugdymo mokyklų būrelius, abiturientų, gavusių 51-100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – matematika, abiturientų, gavusių 51-100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – lietuvių.

Sveika demografija. Šioje srityje Tauragė rikiuojasi 27 vietoje (2020 m. užėmė 26 vietą). Sveikos demografijos komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje, netto migracija (balansas tarp atvykusiųjų ir išvykusiųjų asmenų).

Bendrame savivaldybės gerovės indekse iš 60 savivaldybių  Tauragės rajono savivaldybė užėmė 23 vietą. Pagrindiniai indekso rezultatai parodė, kad pandemija nepadarė didelio poveikio savivaldybių rikiuotei. Pastebėta, kad aukštesnius balus gavusios savivaldybės geografiškai yra netoli didžiųjų miestų, Vilniaus – Klaipėdos magistralės ašies. „Vėluojantys“ regionai išsidėstę šalies šiaurės rytuose ir pietvakariniame pasienyje.

2021 m. savivaldybių indekso pristatymą rasite adresu: https://bit.ly/3qJGGdK

Savivaldybių indekso pristatymas (video) 

Pasidalinkite
Scroll to Top