Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Jaunimo vasaros užimtumo programa: kviečiame įdarbinti jaunimą

2019 m. vasario 20 d. Tauragės rajono savivaldybės taryba patvirtino Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programą, kurios tikslas – skatinti jaunimo užimtumą vasaros metu ir didinti jaunimo darbo patirtį. Pagal šią programą kompensuojama dalis darbdaviui tenkančių išlaidų susijusių su darbo užmokesčio mokėjimu (ne didesnė kaip 50 procentų nuo Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos dydžio nustatyta kompensacija).

Programos aprašas taikomas: visų teisinių formų darbdaviams ir privatiems subjektams, registruotiems Savivaldybės teritorijoje ar joje veikiantiems, Tauragės rajono savivaldybėje registruotam jaunimui.

Programos vykdymo laikotarpis nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 d.

Darbdavys, norintis gauti kompensaciją, turi įdarbinti jauną asmenį (nuo 14 iki 23 metų, besimokantį Savivaldybės ugdymo įstaigos, profesinėse ar aukštosiose mokyklose) sudarydamas terminuotą darbo sutartį programos vykdymo laikotarpiu.

Norint gauti kompensaciją, Savivaldybės administracijai reikia pateikti:

  1. prašymą (1 priedas);
  2. terminuotos darbo sutarties, sudarytos ne anksčiau kaip programos vykdymo laikotarpiu, kopiją;
  3.  jauno asmens sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo (2 priedas);
  4.  darbo užmokesčio ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius.

Prašymas kartu su nurodytais dokumentais turi būti pateiktas nuo rugsėjo 1 iki rugsėjo 15 d.

Prašymas dėl kompensacijos skyrimo ir su juo pateikti dokumentai priimami ir registruojami Savivaldybės administracijos Bendrajame ir civilinės metrikacijos skyriuje.

Konsultacijas teikia:
Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė
Aušra Stankienė Tel. Nr.+370 671 42 371

Pasidalinkite
Scroll to Top