Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Turite idėją Tauragei? Dalyvaukite Gyventojų iniciatyvų konkurse!

Siekiant didinti piliečių įsitraukimo į Savivaldybės biudžeto formavimą galimybes, skatinti piliečių iniciatyvą rajone, suburti bendruomenes, gerinti socialinę gyvenamąją aplinką, viešąją infrastruktūrą, aktyvinti rajono gyventojų dalyvavimą  ir skatinti diskusijas rajono plėtros tema, vykdomas Gyventojų iniciatyvų konkursas. 

Nuo vasario 1 iki vasario 28 dienos Tauragės rajono gyventojus kviečiame teikti iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti. Iniciatyvų paraiškos priimamos adresu www.epaslaugos.lt

Paraiškas gali teikti ne jaunesni nei 16 metų asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Tauragės rajone. Kartu su paraiška svarbu pateikti sutikimą, kuriame teikiamai idėjai pritaria bent 20 rajono gyventojų.

 Reikalavimai projekto idėjai:

  • Idėja turi būti įgyvendinama Tauragės rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
  • Idėjos sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
  • Idėja turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti;
  • Idėjos veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus reikalavimus architektūros kokybei;
  • Idėjos neprieštarauja esamų projektų, vykdomų ar suprojektuotų toje pačioje teritorijoje, sprendiniams ir nepažeidžia projektuotojų autorinių teisių.

Projektų idėjų pasiūlymų paraiškos teikiamos 1 kartą ir gali dalyvauti vienoje iš 3 projektų kategorijų:

  1. Tauragės miesto seniūnijoje per vienerius metus įgyvendinamas nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų;
  2. Tauragės rajone, išskyrus Tauragės miesto seniūniją, įgyvendinamas nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 20 tūkst. eurų;
  3. Tauragės rajone per dvejus metus įgyvendinamas nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 60 tūkst. eurų.

Paraiškas galima teikti tik per elektroninius valdžios vartus adresu: www.epaslaugos.lt

Konsultacijas, kaip tinkamai pildyti iniciatyvų paraiškas, teiks Savivaldybės mero patarėja Jurgita Choromanskytė (el. p. [email protected], tel 8 698 77465); Teritorijų, architektūrinių sprendinių klausimais – Architektūros ir geodezijos skyriaus vedėjas Tadas Pauparis (el. p. [email protected], tel. 8 655 48 271); Statybos, išlaidų pagrįstumo klausimais – Statybos skyriaus vyr. specialistas Justinas Norkaitis (el. p. [email protected], tel. 8 6 99 87 426); Atitikties strateginio planavimo dokumentams bei ar jūsų idėja nėra savivaldybės ar seniūnijų planuojama įgyvendinti per ateinančius 3 metus klausimais konsultuos Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Aušra Stankienė (el. p. [email protected], tel. 8 651 62 911).

Dalyvaujamojo biudžeto tvarkos aprašas
Dalyvaujamojo biudžeto pristatymo skaidrės
Paraiškos ir sutikimo forma

Su dalyvaujamojo biudžeto idėja, gyventojų iniciatyvomis Lietuvoje ir pasaulyje bei Tauragės rajono gyventojų iniciatyvų teikimo ir atrankos tvarkos aprašo ypatumais galite susipažinti žemiau pateiktame įraše.

 

Pasidalinkite
Scroll to Top