Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Lapkritis
    2019     
Renginiai
Spektaklis "Blusyno pasakojimai"
2019-11-12 11:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Nemokami užsiėmimai
2019-11-12 17:30 
Vieta:  Tauragės bendruomenių namai, Vytauto g. 141
Nemokama paskaita
2019-11-12 17:30 
Vieta:  Visuomenės sveikatos biuras, Prezidento g. 7
Bagadelnia
2019-11-12 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Nemokami užsiėmimai
2019-11-13 15:00 
Vieta:  Visuomenės sveikatos biuras, Prezidento g. 7
Vyr. specialistė

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

● turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, finansų, apskaitos, teisės, viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

● turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos, teisinio, ekonominio, audito ar finansinės kontrolės darbo specifiką atitinkančiose srityse;

● būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, savivaldybės turto ir piniginių fondų valdymą, naudojimą;  

● išmanyti tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, savivaldybės turto ir piniginių lėšų valdymą, naudojimą, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, biudžetinių įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus;

● gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei pateikti išvadas; 

● sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles; 

● mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu.

  

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

● Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka:

  - išorės finansinį, teisėtumo ir veiklos auditą Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse pagal Valstybinio audito ir kitų teisės aktų reikalavimus, kad būtų tinkamas audito tikslų įgyvendinimas;

 - įstaigoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims Savivaldybės suteiktų lėšų ir (arba) perduoto turto tikrinimus, siekiant nustatyti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai naudojamos lėšos ir turtas;

● atlieka vidinę detaliąją audito peržiūrą, tvarko audito bylas;

● nustatytu terminu parengia ir pateikia apibendrintus audito rezultatų darbo dokumentus, ataskaitas, išvadas ir pasiūlymus, paruošia audito dokumentus išsiuntimui bei organizuoja audito rezultatų svarstymą.

● rengia sprendimų dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų projektus, teikia juos Savivaldybės kontrolieriui ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą, siekiant, kad būtų pašalinti audito metu nustatyti pažeidimai;

● finansinio, teisėtumo ar veiklos audito metu nustatęs galimus nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų požymius, nedelsiant informuoja Savivaldybės kontrolierių, o jo nesant – Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoją ir pateikia turimą medžiagą;

● kontroliuoja audito metu raštuose ir audito ataskaitose teiktų rekomendacijų įgyvendinimą  ir nustatyta tvarka rengia rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas;

● Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

● Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

● teikia siūlymus dėl audito sričių, siekiant tinkamai parengti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinį veiklos planą;

● vykdo kitus Savivaldybės kontrolieriaus nenuolatinio pobūdžio, o atlikdamas auditą – ir audito grupės vadovo, jei yra audito grupės narys, pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos strateginiai tikslai, o pavestas auditas būtų atliktas tinkamai.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-17 13:11:34

 

MIESTAI PARTNERIAI