Renginių kalendorius
Balandis
    2019     
M A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29300102030405
Renginiai
Koncertas "Muzikuoja giminaičiai"
2019-04-18 17:00 
Vieta:  Tauragės muzikos mokykloje
Tarptautinė paminklų apsaugos diena
2019-04-18 17:00 
Vieta:  Prie M.Mažvydo bažnyčios
Nemokami tęstiniai praktiniai užsiėmimai
2019-04-18 17:30 
Vieta:  Visuomenės sveikatos biuras, Prezidento g. 7
Treniruotės
2019-04-18 18:00 
Vieta:  Jovarų pagrindinės m-klos aktų salė, Laisvės g. 19
Treniruotės
2019-04-18 18:00 
Vieta:  Dauglaukio kultūros namai, Tvenkinio g. 9, Dauglaukis, Tauragės r.
Vidaus darbo tvarka

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 5-648 „DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 
2016 m. balandžio 14  d. Nr. 5 - 405
Tauragė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalimi, Papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 160 „Dėl papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką, nustatymo tvarkos patvirtinimo“, 8.2 punktu, Lietuvos higienos norma HN32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai“, atsižvelgdamas į Elenos Jurgilienės, Bendrojo skyriaus vyr. specialistės, 2016 m. balandžio 8 d. raštą Nr.19-1669:

1. P a k e i č i u Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisykles, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 5-648 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ jas papildydamas 5.1 punktu taip:

„5.1. Darbuotojams, dirbantiems su videoterminalais, nustatomos papildomos 15 minučių trukmės pertraukos 10,00 ir 15,00 val. Šios papildomos pertraukos įskaitomos į darbo laiką.“

2. N u r o d a u Bendrajam skyriui su šiuo įsakymu supažindinti visus Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus, seniūnus, į struktūrinius padalinius neįeinančius valstybės tarnautojus ir visus darbuotojus, dirbančius su videoterminalais.

3. P a s k e l b t i šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                   Modestas Petraitis


 


 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 5-648 „DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. balandžio 10 d. Nr. 5-332
Tauragė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. gruodžio 11 d. raštą Nr. (19.10-01)-6K-1409630 „Dėl Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos vertinimo“:

1. P a k e i č i u Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 5-648 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 56 punktą ir išdėstau jį taip:

„56. Administracijoje naujos pareigybės steigiamos arba įsteigtos naikinamos tik esant motyvuotam tiesioginio vadovo tarnybiniam pranešimui dėl pareigybės steigimo ar panaikinimo.“.

2. N u r o d a u Bendrajam skyriui po vieną šio įsakymo egzempliorių įteikti visų Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, seniūnams ir administracijos direktoriaus pavaduotojui.

3. P a s k e l b t i šį įsakymą Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                       Algirdas Mosėjus

 TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIDAUS DARBO
TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2014 m. birželio 18 d. Nr. 5-648
Tauragė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 200 „Dėl Pavyzdinių valstybės institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u:

1.1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisykles (1 priedas);

1.2. Tauragės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutaris, išvykimo žurnalo formą (2 priedas);

1.3. Tauragės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, susipažinimo su vidaus darbo tvarkos taisyklėmis žurnalo formą (3 priedas).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. visus Tauragės rajono savivaldybės valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų seniūnus susipažinti pasirašytinai su šiuo įsakymu Juridiniame ir personalo skyriuje;

2.2. visų Tauragės rajono savivaldybės seniūnijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, susipažinti pasirašytinai su šiuo įsakymu seniūnijose.

3. N u r o d a u  Bendrajam skyriui po vieną šio įsakymo egzempliorių įteikti visų Tauragės rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, seniūnams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams.

4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės administratoriaus 2003 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. 5-8 „Dėl Vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ su visais jo pakeitimais ir papildymais.

5. P a s k e l b t i  Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisykles Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                     Algirdas Mosėjus

Priedą parsisiųsti >> 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-18 08:22:19


 
Tauragės rajono meras
SIGITAS MIČIULIS

 

2019 M. RINKIMAI

 

 

MIESTAI PARTNERIAI