TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Naujienų prenumerata
 • Katalogo pasirinkimas ir dokumentų sąrašas
 • Programos

   

   


  EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS PROGRAMA

  2016 metais, įgyvendinant Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą Lietuvoje, vykdoma parama maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims. Parama skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-393 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.

  Paramą maisto produktais gauti turi teisę tie gyventojai, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 153 Eur. Savivaldybės nustatyta tvarka parama taip pat gali būti skiriama asmens neįgalumo ar sunkios ligos, nelaimės bei kt. atvejais, kai šeimos pajamos vienam jos nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) didesnės nei 153 Eur, bet neviršija 204 Eur per mėnesį.

  Prašymai dėl paramos maisto produktais priimami pagal asmens gyvenamąją vietą seniūnijose arba Socialinių paslaugų centre, adresu Tauragė, K. Donelaičio g. 21.

  Telefonai pasiteirauti  8446 62 836, 61 873.


  VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

  Vienkartinės pašalpos gali būti skiriamos siekiant padėti asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėtį, kai jie yra išnaudoję visus kitus galimus pajamų gavimo šaltinius bei artimųjų ir bendruomenės paramą ir tik Tauragės rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiems ir faktiškai gyvenantiems gyventojams. Vienkartinės pašalpos asmenims taip pat gali būti skiriamos dėl ligos, nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinių nelaimių; vienu kartu šeimoje gimus trims ir daugiau vaikų; grįžusiems iš laisvės atėmimo vietos (tardymo izoliatoriaus, pataisos namų ir kt.).

  Dėl vienkartinės pašalpos esant ypatingai sunkiai materialinei padėčiai asmenys gali kreiptis tik tuomet, kai gaunamos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio (153 EUR), dėl ligos, dėl gaisro ar stichinių nelaimių – kai gaunamos pajamos per mėnesį vienam asmeniui neviršija 3 VRP (306 EUR).

  Vienu kartu gimus trims ir daugiau vaikų bei grįžus iš įkalinimo vietos – pajamos netestuojamos.

  Gaunamos vidutinės pajamos per mėnesį apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 18 straipsniu.

  Tauragės miesto gyventojų prašymai dėl vienkartinių pašalpų svarstomi savivaldybės Socialinės paramos teikimo komisijoje, o Tauragės rajono gyventojų – seniūnijose.

  Vienkartinės pašalpos gali būti skiriamos:

  • iki 3 BSI (iki 114 EUR) – kai asmuo (asmenys) dėl objektyvių priežasčių (neįgalumo, nedarbo ir pan.) neturi pakankamai pajamų patenkinti būtiniausius poreikius: įsigyti maisto produktų, drabužių, avalynės, vaistų, akinių ir kitais atvejais;
  • iki 5 BSI (iki 190 EUR)– ligos atveju, atsižvelgiant į išrašą iš asmens sveikatos istorijos iš paskutinių 12 –os mėnesių bei į dokumentus įrodančius patirtas gydymosi išlaidas;
  • 1 BSI (38 EUR) asmenims grįžusiems iš įkalinimo vietos, kurie minėtose įstaigose išbuvo ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir jei jie kreipėsi dėl vienkartinės pašalpos per 1 mėnesį nuo išleidimo dienos, tačiau ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus;
  • nuo 2 iki 15 BSI (nuo 76 iki 570 EUR) – nukentėjus nuo gaisro ar stichinių nelaimių asmenims, kai žala padaryta nuosavybės teise turimam gyvenamajam būstui, ūkiniams pastatams ir (ar) jame esančiam turtui, jei nukentėjęs turtas nebuvo draustas.
  • iki 6 BSI (iki 228 EUR) - neįgaliems asmenims būsto pritaikymo, techninių pagalbos priemonių įsigijimo ir įrengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti, jeigu asmuo pats savarankiškai atliko pritaikymo darbus;
  • iki 0,5 BSI (iki 17,5 EUR) – asmens tapatybės dokumentų tvarkymui asmenims, patyrusiems socialinę riziką;
  • iki 4 BSI (iki 152 EUR)- įsigyti kietajam kurui, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių (neturint būsto techninės apskaitos bylos ar kt. aplinkybių) negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatyta tvarka;
  • 10 BSI (380 EUR) kiekvienam vaikui šeimoje gimus trynukams ar ketvertukui.

  Vienkartinės pašalpos neskiriamos asmenims, išlaikomiems iš valstybės ar Savivaldybės biudžeto lėšų, kai jie gauna ilgalaikės socialinės globos paslaugas socialinės globos įstaigoje; kai jie atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę ar administracinį areštą, yra suimti.

  Mirus garbės piliečiui skiriama 1000 Eurų vienkartinė išmoka;

  Mirus asmeniui, kurio gyvenamoji vieta teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje, skiriama 8 BSI (304 EUR) laidojimo pašalpa.

  Kitais nenumatytais atvejais vienkartinė pašalpa Socialinės paramos teikimo komisijos siūlymu gali būti skiriama savivaldybės tarybos sprendimu.

  Tauragės rajono gyventojai prašymus dėl vienkartinės pašalpos skyrimo pateikia seniūnijose ar Socialinės paramos skyriuje pagal faktinę gyvenamąją vietą. Asmenys, grįžę iš įkalinimo vietos, kreipiasi pagal pažymėjime apie asmens paleidimą nurodytą atvykimo gyventi vietą.

  Kreipiantis dėl vienkartinės pašalpos, būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą skirti vienkartinę pašalpą. Prie prašymo, priklausomai nuo aplinkybių, pateikiami šie dokumentai:

  • vaikų gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai;
  • bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pažyma apie paskutinių 3 mėnesių pajamas iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis;
  • pažymėjimą apie asmens paleidimą iš įkalinimo vietos;
  • išrašus iš asmens sveikatos istorijos (ne senesnį nei paskutinių 12-os mėnesių iki kreipimosi) bei patirtų išlaidų pateisinamuosius dokumentus.
  • nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinių nelaimių – pažyma iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, turto nuosavybę įrodantys dokumentai, jei informacija nėra gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;
  • kiti dokumentai, pagrindžiantys vienkartinės pašalpos būtinumą: receptai, čekiai, sąskaitos ir kt.

  Vienkartinė pašalpa tam pačiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims gali būti skiriama vieną kartą per kalendorinius metus. Jeigu vienkartinė pašalpa neskiriama, pakartotinai dėl vienkartinės pašalpos skyrimo bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo gali kreiptis ne anksčiau, kaip po 6 mėnesių (išskyrus gaisro, trijų ir daugiau vaikų gimimo šeimoje bei ligos atvejus).

  Asmuo, pateikęs prašymą skirti vienkartinę pašalpą, privalo sudaryti galimybę patikrinti jo gyvenimo sąlygas, užimtumą ir atsako už pateiktos informacijos apie bendrai gyvenančius asmenis, gaunamas pajamas, turimą turtą ir kt. duomenų teisingumą.

  Pareiškėjui gyvenamoje vietoje nesudarius sąlygų patikrinti buities ir gyvenimo sąlygų bei surašyti patikrinimo akto, vienkartinė pašalpa neskiriama.

   


  Socialinės reabilitacijos paslaugos bendruomenėje

  2016 metų socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektai Tauragės rajono savivaldybėje atrinkti ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-516 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

  Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 5-1265 (Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 5-50 redakcija), patvirtintas lėšų, skirtų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti, paskirstymas 2016 metams:

   

  Eil.

  Nr.

   

  Projektą vykdančios organizacijos

  pavadinimas

   

  Savivaldybės

  asignavimai,

  Eur

   

  Valstybės

  asignavimai,

  Eur

   

  Iš viso skirta

  asignavimų,

  Eur

  1

  Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas

  -

  9600

  9600

  2

  Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacija

  -

  9000

  9000

  3

  Tauragės rajono neįgaliųjų draugija

  5446,50

  16065

  21511,50

  4

  Viešoji įstaiga Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras

  -

  19800

  19800

   

  Iš viso

  5446,50

  54465

  59911,50‘‘

   

  Maloniai kviečiame Tauragės rajono neįgaliuosius ir jų šeimų narius aktyviai dalyvauti nevyriausybinių organizacijų veikloje:

  Tauragės rajono neįgaliųjų draugija, kuri veiklą vykdo Tauragėje, Gedimino g. 6, tel.: (8 446) 72 380, el.p.:tauragesnd@gmail.com. Teikiamos paslaugos:

  • neįgaliųjų dienos užimtumas;
  • asmeninio asistento pagalba;
  • neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose;
  • meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

  Tauragės apskrities sergančiųjų epilepsija asociacija, kuri veiklą vykdo Tauragėje, Prezidento g. 21, tel.: 8 670 98 778; el.p.: v.ausra11@gmail.com . Teikiamos paslaugos:

  • neįgaliųjų dienos užimtumas;
  • neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose.

  Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas, kuris veiklą vykdo Tauragėje, Stoties g. 12, tel.: 8 616 07 611, el. p.: v.zutaut@gmail.com. Teikiamos paslaugos:

  • neįgaliųjų dienos užimtumas;
  • meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose.

  Viešoji įstaiga ,,Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras‘‘, kuris veiklą vykdo Tauragėje, Prezidento g. 49, tel.: (8 446) 72 750, el. p.: aksita@splius.lt. Teikiamos paslaugos:

  • neįgaliųjų dienos užimtumas;
  • asmeninio asistento pagalba;
  • meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose;
  • pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

  Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių 110 kab., tel. (8 446) 61 873.    

     Neįgaliųjų socialinės integracijos į visuomenę  programa

  Projektų, finansuojamų iš Tauragės  rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos, atranka  ir finansavimas  iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų vykdoma vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 23 d.   įsakymu  Nr.  5-951 ,,Dėl projektų, finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų, vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo ir komisijos sudarymo‘‘.

  Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

  • savivaldybės ar valstybės institucijos;
  • asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos.

  Organizacijos gali teikti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui projekto paraišką einamiesiems metams finansuoti iki kovo 15 d.

  Paraiškos forma (pridedama).

  Reikalavimai projektams:

  • organizacijų, teikiančių paraiškas, nuostatuose (įstatuose) pagrindinė ar viena iš veiklų turi būti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;
  • projektas turi prisidėti prie neįgaliųjų savarankiškumo, užimtumo didinimo ir galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime;
  • projekte turi būti pagrįsta, kokie laukiami rezultatai, nauda neįgaliesiems ir (ar) jų šeimų nariams, kodėl būtinas finansavimas;
  • projekto išlaidos neturi sudvejinti išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės biudžeto programų, Europos Bendrijos ar kitų paramos lėšų.

  Išsamesnė informacija suteikiama Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (111 kab., vedėja Ligita Rimkuvienė, tel. (8 446) 62 836; arba 110 kab., vyr. specialistė Jolanta Katauskienė, tel. (8 446) 61 873).

     BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

  Tauragės rajono savivaldybė, vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1–460 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘; Tauragės rajono Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbo nuostatais, patvirtintais Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 5–426 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašo įgyvendinimo‘‘, organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems.

  2015 metais Tauragės rajono savivaldybėje pritaikyti 2 būstai neįgaliesiems. Iš viso būstams pritaikyti panaudota 11144,65 Eur (iš jų 8984,74 Eur iš valstybės biudžeto; 2159,91 Eur iš savivaldybės biudžeto).

  2016 metais būsto pritaikymui neįgaliesiems Tauragės rajono savivaldybėje iš viso numatyta skirti 13605,73 Eur (iš jų 9635,19 Eur iš valstybės biudžeto; 3970,54 Eur savivaldybės biudžeto) ir pritaikyti 4 būstus neįgaliesiems.

  Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
  • bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
  • kitas techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

  Suaugusiam neįgaliam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas. Tokiu atveju dar kartą yra pritaikomas tik tas pats būstas, kuris tam asmeniui jau buvo pritaikytas. Dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą dienos neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius prašymo pritaikyti būstą nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, tikslingumo sprendimą priima komisija.

  Būsto pritaikymo išlaidų finansavimui gauti sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės, pareiškėjus suskirstant pagal judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus:

  • pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;
  • antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

  Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

  1. neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir jiems paskirtos dializės procedūros;
  2. besimokantiems asmenims;
  3. dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

  Reikalavimai pritaikomam būstui:

  • būstas yra neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
  • būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
  • būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;
  • dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
  • naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
  • būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
  • būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį būstą);
  • būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas).

  Kreipiantis dėl būsto pritaikymo prašoma pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą;
  • neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo);
  • mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
  • buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma pritaikyti butą);
  • neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu;
  • banko ar kitos kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą;
  • galiojantį išrašą iš medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), išduotą asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojo (asmenį gydančio gydytojo) pagal Negalios priežasčių ir būklių sąrašą;
  • mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
  • darbdavio pažymą (teikia dirbantys asmenys);
  • būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas;
  • bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą (ne mažiau kaip 50 proc.+1), kai prašoma rekonstruoti daugiabučio namo bendro naudojimo objektus;
  • kitus dokumentus.

  Išsamesnė informacija suteikiama Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (111 kab., vedėja Ligita Rimkuvienė, tel. (8 446) 62 836; arba 110 kab., vyr. specialistė Jolanta Katauskienė, tel. (8 446) 61 873)


   

  Paramos Tauragės rajono gausioms šeimoms programa

  Pagal Tauragės rajono  savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.1-257 patvirtintus Paramos gausioms šeimoms skyrimo nuostatus, parama gali būti skiriama Tauragės rajono gausioms šeimoms, nuolat gyvenančioms ir deklaravusioms gyvenamąją vietą Tauragės rajone ir auginančioms 4 ir daugiau vaikų iki 18 m. arba vyresnių ( iki 24 m.), jei vaikas mokosi mokymo įstaigos  dieniniame skyriuje, esant sunkiai materialinei padėčiai šeimoje. Parama gali būti skiriama buitinei technikai, baldams ar būsto remonto prekėms įsigyti.

  Prašymą skirti paramą šeima turi pateikti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (vedėja Ligita Rimkuvienė 111 kab., tel. 8 446 628 36) arba seniūnijai pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, prašyme nurodo kokia parama šeimai reikalinga.


    

  Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-20 14:25:39