Renginių kalendorius
Birželis
    2019     
M A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Renginiai
Sauliaus Petreikio Trio koncertas
2019-06-25 17:00 
Vieta:  Tauragės krašto muziejus \"Santaka\" (pilies menės)
Neįgaliųjų meno kolektyvų koncertas
2019-06-27 12:00 
Vieta:  Lakštingalų slėnyje
Nemokamos treniruotės su R.Mockute
2019-06-27 18:00 
Vieta:  Žalgirių gimnazijos stadione
„Išgyventi vasarą“ nemokamas kino seansas Tauragės pilies kieme
2019-06-27 22:00 
Vieta:  Tauragės krašto muziejus \"Santaka\" (pilies kiemelis)
Penkiolika bendruomenės laiptelių
2019-06-29 17:00 
Vieta:  Mažonuose
Programos

 


Tikslinės, vienkartinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos skyrimo ir mokėjimo programa

Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos skyrimas

Tikslinė, vienkartinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa skiriama asmenims, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą ar nuomojasi būstą Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Tauragės rajono savivaldybėje, ir asmenims, kurie nedeklaruoja gyvenamosios vietos ir yra neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvena Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

Tikslinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriama:

1.  nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės atveju, neatsižvelgiant į pajamas, kai suniokotas neapdraustas asmens nuosavybės teise turėtas nekilnojamas turtas ir jis yra Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje:

 • 42.1.1. nuo 10 iki 30 BSI – kai suniokota dalis vienintelio gyvenamojo būsto;
 • 42.1.2. nuo 31 iki 80 BSI – kai suniokotas visas vienintelis gyvenamasis būstas;
 • 42.1.3. nuo 20 iki 30 BSI – kai suniokota dalis ar visas ūkinės paskirties pastatas.

Dėl pašalpos reikia kreiptis ne vėliau kaip per du mėnesius nuo įvykusios nelaimės fakto registravimo dienos;

2. iki 30 BSI – neįgaliems asmenims techninių pagalbos priemonių įsigijimo, būsto pritaikymo ir įrengimo išlaidoms iš dalies ar visiškai kompensuoti, jeigu asmuo pats savarankiškai atliko pritaikymo darbus ir pateikė išlaidas patvirtinančius dokumentus. Tikslinė pašalpa skiriama, kai vidutinės vieno bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį neviršija 3 VRP;

3. iki 35 BSI – iš dalies apmokėti sensorinės pagalbos priemonių įsigijimą šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Turi būti pateikiamas išrašas iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas), kad vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės. Tikslinė pašalpa skiriama vieną kartą per 5 metus, kai vidutinės vieno bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį neviršija 3 VRP;

4. iki 5 BSI – iš dalies apmokėti techninės pagalbos priemonių (akinių, akių lęšiukų) įsigijimą (jeigu šios priemonės nėra kompensuojamos), kai vidutinės vieno bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį neviršija 1,5 VRP;

5. iki 15 BSI – susirgus ar sergantiems onkologine liga, jeigu per 6 mėnesius iki kreipimosi ar kreipimosi metu buvo ar yra taikomas aktyvus gydymas (atlikta operacija, taikomas spindulinis ar chemoterapinis gydymas), kai vidutinės vieno bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį neviršija 3 VRP;

6. iki 5 BSI – kompensuoti kelionės išlaidas asmenims, kurie siunčiami vykti į gydymosi įstaigas Lietuvoje, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 2 VRP. Mokama suma, kuri yra nurodyta kelionės išlaidas patvirtinančiuose dokumentuose (keleivinio transporto bilietai, sąskaitos faktūros ir kt. ne senesni kaip 6 mėnesių);

7. iki 1 BSI – asmenims, patiriantiems socialinę riziką, asmens tapatybės dokumentams tvarkyti, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gaunamos vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 2 VRP;

8. iki 6 BSI – kietajam kurui įsigyti, kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo dėl objektyvių priežasčių (neturint būsto techninės apskaitos bylos ar kt. aplinkybių) negali gauti kompensacijos kietajam kurui įsigyti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka, kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gaunamos vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 2 VRP.

Vienkartinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriama:

1. iki 10 BSI – gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių ligų sąraše, sunkių pakenkimų sveikatai, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių pakenkimų sveikatai klasifikacinių požymių sąraše, po traumos, įvykusios nelaimingo atsitikimo metu, po medicininės operacijos, pateikus gydymo įstaigos pažymą apie gydymą ar atliktą operaciją ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi dienos, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3 VRP;

2. iki 10 BSI – kai asmuo (asmenys) dėl objektyvių priežasčių (neįgalumo, nedarbo ir pan.) neturi pakankamai pajamų patenkinti būtiniausius poreikius: įsigyti maisto produktų, drabužių, avalynės ir kt., kai bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gaunamos vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 2 VRP;

 3. 5 BSI (netestuojant pajamų) –asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietos, kurie minėtose įstaigose išbuvo ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir kreipėsi dėl vienkartinės pašalpos per 1 mėnesį nuo išleidimo dienos, tačiau ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus;

4. 30 BSI (netestuojant pajamų) –kiekvienam vaikui šeimoje, gimus trynukams ar ketvertukui;

5. iš asignavimų, skirtų vienkartinėms pašalpoms mokėti, išmokama 1 000 eurų vienkartinė pašalpa mirus garbės piliečiui;

6. kitais šiame Apraše nenumatytais atvejais, netestuojant pajamų, vienkartinė pašalpa Socialinės paramos teikimo komisijos siūlymu gali būti skiriama savivaldybės tarybos sprendimu.

Vienkartinė, tikslinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriama vieną kartą per kalendorinius metus, išskyrus Aprašo 42.1, 42.3, 42,4; 42.7, 43.3, 43.4 ir 43.6 papunkčiuose numatytus atvejus.

Periodinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriama:

1. iki 2 BSI – kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) ir palūkanoms apmokėti, mirus vienam iš bendrai gyvenusių asmenų (buto savininkui), kol bus tvarkomi būsto paveldėjimo dokumentai, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius;

2. 1 BSI – kompensuoti dalį išlaidų už komunalines paslaugas pensinio amžiaus sukakusiems asmenims, kurie yra deklaruoti ir gyvena nuosavybės teise priklausančiame būste ir jeigu vieno gyvenančio pensinio amžiaus sukakusio asmens arba bendrai gyvenančių pensinio amžiaus sukakusių asmenų vidutinės pajamos per mėnesį neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio ir šie asmenys atitinka Įstatymo 6 straipsnio 1 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Ši išmoka skiriama ir mokama nuo kreipimosi mėnesio pirmos dienos ir ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos.

Sąlyginė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (vienam gyvenančiam asmeniui) skiriama:

1. iki 10 BSI (netestuojant pajamų) – gydymosi išlaidoms ar jų daliai kompensuoti asmenims, grįžusiems iš socialinės, psichologinės reabilitacijos ar kitų gydymo įstaigų, besigydžiusiems priklausomybę nuo alkoholio ar narkotikų. Būtina pateikti dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas;

            2. iki 1 BSI – autonominio dūmų signalizatoriaus įsigijimo (ir įrengimo) išlaidoms apmokėti, pateikiant sąskaitą išankstiniam apmokėjimui, kurioje nurodytas prekės pavadinimas, kiekis, vieneto kaina ir suma. Skiriama tik vieną kartą;

3. iki 2 BSI – įsiskolinimams už komunalinius patarnavimus iš dalies padengti (jeigu skola susidarė dėl objektyvių priežasčių) neįgaliems, bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vaikus, su sąlyga, kad asmuo pats mokės už komunalinius patarnavimus ne mažiau kaip 30 procentų savo gaunamų pajamų, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio. Sąlyginė pašalpa mokama, kol bus padengiamas įsiskolinimas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Ši pašalpa gali būti skiriama būsto savininkui arba savivaldybės socialinio būsto nuomininkui tik vieną kartą ir teikiama nepinigine forma, pervedant lėšas įmonėms, teikiančioms komunalines paslaugas.

4. iki 10 BSI – skirti sąlyginę pašalpą dantų protezavimo išlaidoms kompensuoti, vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-364 patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės gyventojų dantų protezavimo išlaidų kompensavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu.

Kreipiantis dėl vienkartinės paramos, būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir prašymą skirti vienkartinę paramą. Prie prašymo, priklausomai nuo aplinkybių, pateikiami šie dokumentai:                                             

1. pažymėjimas apie asmens paleidimą iš įkalinimo vietos;

2. gydymo įstaigos pažyma apie ligas ar pakenkimus sveikatai, išduota ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos (jeigu pažymoje nėra nurodytas ligos kodas ar pakenkimo sveikatai kodas, o diagnozės neįmanoma perskaityti, prašymas nesvarstomas);

3. gydymo išlaidas įrodantys dokumentai, išrašyti ne vėliau nei prieš 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos (sąskaitos faktūros kartu su mokėjimo čekiais, dokumentai apie pirktus nekompensuojamus vaistus ar medicinines priemones ir kt.);

4. techninių pagalbos priemonių (akinių, nekompensuojamų akių lęšiukų) įsigijimo išlaidas įrodantys dokumentai, išrašyti ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos;

5. techninių pagalbos priemonių įsigijimo, būsto pritaikymo ir įrengimo patirtas išlaidas pateisinantys dokumentai;

6. nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinių nelaimių – pažyma iš priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, turto nuosavybę įrodantys dokumentai, jei informacija nėra gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;

7. pažymas apie įsiskolinimus ir mokamas sumas;

8. grįžusieji iš socialinės, psichologinės reabilitacijos ar kitų gydymo įstaigų pateikia dokumentus, įrodančius patirtas išlaidas;

9. bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pažymas apie paskutinių 3 mėnesių pajamas iki kreipimosi arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis ar šeimos sudėtis;

10. vaikų gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai, jei informacija nėra gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;

11. kiti dokumentai, pagrindžiantys vienkartinės paramos būtinumą.

Asmuo, pateikęs prašymą skirti vienkartinę pašalpą, privalo sudaryti galimybę savivaldybių socialiniams darbuotojams ir (ar) kitiems savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotiems savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, savivaldybės administracijos darbuotojams tikrinti gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą.


  Neįgaliųjų socialinės integracijos į visuomenę programa

Projektų, finansuojamų iš Tauragės  rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos, atranka  ir finansavimas  iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų vykdoma vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 23 d.   įsakymu  Nr.  5-951 ,,Dėl projektų, finansuojamų iš Tauragės rajono savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšų, vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo ir komisijos sudarymo‘‘.

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 • savivaldybės ar valstybės institucijos;
 • asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos.

Organizacijos gali teikti savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui projekto paraišką einamiesiems metams finansuoti iki kovo 15 d.

Paraiškos forma (pridedama).

Reikalavimai projektams:

 • organizacijų, teikiančių paraiškas, nuostatuose (įstatuose) pagrindinė ar viena iš veiklų turi būti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje;
 • projektas turi prisidėti prie neįgaliųjų savarankiškumo, užimtumo didinimo ir galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime;
 • projekte turi būti pagrįsta, kokie laukiami rezultatai, nauda neįgaliesiems ir (ar) jų šeimų nariams, kodėl būtinas finansavimas;
 • projekto išlaidos neturi sudvejinti išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės biudžeto programų, Europos Bendrijos ar kitų paramos lėšų.

Išsamesnė informacija suteikiama Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (111 kab., vedėja Ligita Rimkuvienė, tel. (8 446) 62 836; arba 110 kab., vyr. specialistė Jolanta Katauskienė, tel. (8 446) 61 873).Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Tauragės rajono savivaldybė, vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-02-19 įsakymu Nr. A1-103 ,,Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-11 įsakymu  Nr. 5-388 ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo įgyvendinimo“, organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;
 • specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, nei nurodyta 2 punkte, judėjimo techninės pagalbos priemonių (vaikštynių, ramentų ir pan.) – poreikis;
 • specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinės ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).

Reikalingi dokumentai

 • Laisvos formos prašymas
 • neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jei prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopija (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą arba gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas);
 • išrašas iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas /siuntimas“) ar jo kopija, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;
 • laisvos formos rašytinis būsto savininko sutikimas leisti pritaikyti būstą, jei prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimas, jei neįgaliojo specialiesiems poreikiams prašoma pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimamas sprendimas daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų neįgaliojo specialiesiems poreikiams nepritaikyti, pareiškėjas pateikia šį sprendimą arba patvirtintą jo kopiją; 
 • kita pareiškėjui svarbi informacija.

Išsamesnė informacija suteikiama Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (110 kab., vyr. specialistė Jolanta Katauskienė, tel. (8 446) 61 873).


 

Paramos gausioms šeimoms programa

Pagal Tauragės rajono  savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.1-257 patvirtintus Paramos gausioms šeimoms skyrimo nuostatus, parama gali būti skiriama Tauragės rajono gausioms šeimoms, nuolat gyvenančioms ir deklaravusioms gyvenamąją vietą Tauragės rajone ir auginančioms 4 ir daugiau vaikų iki 18 m. arba vyresnių (iki 24 m.), jei vaikas mokosi mokymo įstaigos  dieniniame skyriuje, esant sunkiai materialinei padėčiai šeimoje. Parama gali būti skiriama buitinei technikai, baldams ar būsto remonto prekėms įsigyti.

Prašymą skirti paramą šeima turi pateikti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje (vedėja Ligita Rimkuvienė 111 kab., tel. 8 446 628 36) arba seniūnijai pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, prašyme nurodo kokia parama šeimai reikalinga.


  

Vaikų ir/ar paauglių užimtumo programa

Tauragės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-2 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.10 programos 02.01.07 priemonėje numatytas vaikų dienos centrų, veikiančių Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje, veiklos finansavimas iš savivaldybės biudžeto.

 

Vaikų dienos centrų finansavimas vykdomas vadovaujantis Vaikų ir paauglių užimtumo programos nuostatais, patvirtintais Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr.5-6.

 

Programos tikslas: plėtoti vaikų ir paauglių užimtumą, įtraukiant į veiklą seniūnijų bendruomenes, kt. nevyriausybines organizacijas.

 

Programos uždavinys: užimti kuo daugiau Tauragės rajono vaikų ir paauglių laisvu nuo pamokų metu ir atostogų laikotarpiu, sudarant kuo palankesnes sąlygas socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimose augančių vaikų užimtumui.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti tik Tauragės rajono nevyriausybinės, bendruomeninės, religinės organizacijos, vaikų dienos centrai. Programos įgyvendinimo partneriais gali būti Tauragės rajono švietimo, kultūros, sporto įstaigos, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodyta vaikų ir/ar paauglių užimtumo, švietimo, ugdymo veiklos.

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www. taurage.lt  kiekvienų metų pradžioje.

 

Prioritetai teikiami:

¨                   tęstinėms vaikų dienos centrų veiklą skatinančioms programoms;

¨                   programoms, kuriomis Pareiškėjas numato vykdyti veiklas kaimo vietovėse;

¨                   programoms, kurių veikloms vykdyti pasitelkiami savanoriai;

¨                   programoms, turinčioms papildomų finansavimo šaltinių. 

 

Programų teikėjai turi užpildyti Vaikų ir/ar paauglių užimtumo programų konkurso paraiškos formą.

 

Išsamesnė informacija teikiama: el. p.  zofija.vasiliauskiene@taurage.lt,  tel. 8 446 54 857, ar atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (112 kab.).

 

Žemėlapis

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/vaiku-dienos-centru-zemelapis

 

VAIKŲ IR/AR PAAUGLIŲ UŽIMTUMO PROGRAMŲ KONKURSO NUOSTATAI

 

INFORMACIJA APIE TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIUS VAIKŲ DIENOS CENTRUS
Tauragės rajono savivaldybės socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų

 

Tauragės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-2 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.10 programos 02.01.07 priemonėje numatytas bendruomeninių paslaugų, skirtų  socialinės atskirties ir skurdo mažinimui, finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

 

Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimas vykdomas vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 5- 636.

Projektų finansavimo tikslas: labiau įtraukti NVO į socialinių problemų sprendimą, plėtoti socialinių paslaugų sistemą, užtikrinant socialinių paslaugų prieinamumą, lygias galimybes, stiprinti priklausomybės ligų prevenciją, socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį.

 

Projekto uždavinys: Pagerinti ir geriau pritaikyti socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, prekybos žmonėmis aukoms, smurto prieš moteris šeimoje aukoms, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims, skatinti palankią individui socialinę aplinką, ugdyti bendruomeniškumo, saugumo ir solidarumo jausmą visuomenėje. Telkti įvairius sektorius ir stiprinti jų bendradarbiavimą gydymo nuo priklausomybių ligų srityje. Užtikrinti socialinę pagalbą patiriantiems socialinę atskirtį.

 

Finansuojamos veiklos:

 • socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų ir šeimų socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;
 • smurto, savižudybių, priklausomybių ir prekybos žmonėmis prevencijai;
 • šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai (vaikams, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms) plėtoti;
 • bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, vykdančių socialines programas, gebėjimams stiprinti ir socialinėms programoms įgyvendinti;
 • kitais atvejais (priemonėms, mažinančioms socialinę atskirtį ir skurdą).

 

Finansuojami konkurso būdu atrinkti projektai, kuriais numatoma teikti paslaugas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims.

 

Paraiškų teikėjais gali būti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybės ar savivaldybės institucijos), asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos.

 

Projekto įgyvendinimo partneriais gali būti Tauragės rajono įstaigos, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodytos edukacinės, socialinių įgūdžių ugdymo, užimtumo bei kt. socialinio pobūdžio veiklos.

 

Prioritetai teikiami projektams, jei

 • organizacijos turi patirtį įgyvendinti veiklas pasitelkiant savanorius;
 • projekto vykdytojas turi papildomų finansavimo šaltinių;
 • projekto vykdytojas turi partnerių, kurių indėlis į įgyvendinamą projektą nurodomas paraiškoje.

 

Projektų teikėjai turi užpildyti Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo paraiškos formą (1 priedas).

 

Vienas projekto teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

 

Išsamesnė informacija teikiama: el. p.  zofija.vasiliauskiene@taurage.lt,  tel. 8 446 54 857, ar atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (112 kab.).

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS ATSKIRTIES IR SKURDO MAŽINIMO PROJEKTŲ
FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠAS 

 

Žemėlapis

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/vaiku-dienos-centru-zemelapis

 

VAIKŲ IR/AR PAAUGLIŲ UŽIMTUMO PROGRAMŲ KONKURSO NUOSTATAI,  PARAIŠKA.

 

INFORMACIJA APIE TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2018 M. VEIKIANČIUS VAIKŲ DIENOS CENTRUS.Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-13 11:20:13

2019 M. RINKIMAI

 

 

MIESTAI PARTNERIAI