TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Turizmas
 • Turizmo paslaugos
 • Lankytinos vietos
 • Turistiniai maršrutai
 • Turizmo žemėlapis
 • Tauragės krašto muziejus
 • Pradėkite Verslą
 • Verslo skatinimo programos
 • Licencijos ir leidimai
 • Viešieji pirkimai
 • Kodėl Tauragė?
 • Mokesčiai
 • Naudingos nuorodos
 • Korupcijos prevencija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero pavaduotoja
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Opozicijos veikla
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Savivaldybės vadovų planuojami susitikimai
  Savivaldybės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Socialinės globos įstaigos
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Kultūros ir sporto įstaigos
  Tauragės r. priešgaisrinė tarnyba
  Komisijos, darbo grupės
  Seniūnijos
  Batakių seniūnija
  Gaurės seniūnija
  Lauksargių seniūnija
  Mažonų seniūnija
  Skaudvilės seniūnija
  Tauragės miesto seniūnija
  Tauragės seniūnija
  Žygaičių seniūnija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizė
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Finansuojamos programos
  Veiklos ataskaitos
  Licencijos ir leidimai
  Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Darbo tvarkos taisyklės
  Etikos taisyklės
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Savivaldybės valdomos įmonės
 • Korupcijos prevencija
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Mobilizacija
 • Mokesčiai
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Viešosios paslaugos
  Administracinių paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
  Gimus vaikui
  Paslaugų kokybės vertinimas
 • Posėdžiai
 • Nuorodos
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Naujienos
  Š. m. vasario 26 d. 10.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

   


  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

   

  POTVARKIS

  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

  SUŠAUKIMO

   

  2020 m. vasario 19 d. Nr. 4-7

  Tauragė

   

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  20 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

  sušaukiu 2020 m. vasario 26 d. 10.00 val. Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

  1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

  2. Dėl Tauragės sporto centro buveinės adreso pakeitimo.

  3. Dėl  Centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.

  4. Dėl Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo.

  5. Dėl Tauragės sporto centro daugiafunkcio sveikatingumo komplekso teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo.

  6. Dėl Tauragės rajono  savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 1-376 ,,Dėl Tauragės rajono  savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.

  7. Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės r. Lomių pagrindinę mokyklą.

  8. Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės r. Pagramančio pagrindinę mokyklą.

  9. Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės r. Lauksargių pagrindinę mokyklą.

  10. Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės r. Gaurės pagrindinę mokykla.

  11. Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės r. Batakių pagrindinę mokyklą.

  12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės objektų, finansuojamų iš 2020 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, sąrašo patvirtinimo.

  13. Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 147 Tauragė–Pašventys ruožo (nuo 0,000 iki 1,893 km), kuriam Tauragės mieste suteiktas Gedimino gatvės pavadinimas, perėmimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn, jo sutvarkymo ir žiedinės sankryžos įrengimo.

  14. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-364 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės gyventojų dantų protezavimo išlaidų kompensavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

  15. Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

  16. Dėl Tauragės socialinių paslaugų centro reorganizavimo.

  17. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.

  18. Dėl Tauragės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 m. priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

  19. Dėl žemės sklypų priskyrimo visuomenės poreikiams.

  20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano korektūros patvirtinimo.

  21. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų suteikimo.

  22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

  23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-206 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.

  24. Dėl vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymo kainos Tauragės rajono savivaldybėje patvirtinimo.

  25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.

  26. Dėl sutikimo rekonstruoti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį gydymo paskirties pastatą Tauragėje, V. Kudirkos 2.

  27. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. 1-688 „Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

  28. Dėl nekilnojamojo daikto pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.

  29. Dėl dalyvavimo projekte „Jaunimo sveikos gyvensenos skatinimas, investuojant į vietos sporto infrastruktūrą“.

  30. Dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų, skirtų senyvo amžiaus ir demencija sergančių asmenų, kokybės gerinimas“.

  31. Dėl pritarimo teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas.

  32. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės miesto gatvei.

  33. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Tauragės sen. Paberžių k. gatvei.

  34. Dėl Tauragės r. sav. Tauragės sen. Dauglaukio k. Gimtinės g. geografinių charakteristikų pakeitimo.

  35. Dėl pritarimo Tauragės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai.

  36. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

  37. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo.

  38. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

  39. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-199 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

  40. Dėl didesnio pareiginės algos koeficiento nustatymo Tauragės rajono savivaldybės kontrolierei Kostei Čiapienei.

  41. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. 1-94 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.

  42. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-374 ,,Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovams“ pakeitimo.

  43. Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti  juo patikėjimo teise.

  Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

   

   

  Savivaldybės meras                                                                                               Dovydas Kaminskas

  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter