TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Turizmas
 • Turizmo paslaugos
 • Lankytinos vietos
 • Turistiniai maršrutai
 • Turizmo žemėlapis
 • Tauragės krašto muziejus
 • Pradėkite Verslą
 • Verslo skatinimo programos
 • Licencijos ir leidimai
 • Viešieji pirkimai
 • Kodėl Tauragė?
 • Mokesčiai
 • Naudingos nuorodos
 • Korupcijos prevencija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero pavaduotoja
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Opozicijos veikla
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Savivaldybės vadovų planuojami susitikimai
  Savivaldybės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Socialinės globos įstaigos
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Kultūros ir sporto įstaigos
  Tauragės r. priešgaisrinė tarnyba
  Komisijos, darbo grupės
  Seniūnijos
  Batakių seniūnija
  Gaurės seniūnija
  Lauksargių seniūnija
  Mažonų seniūnija
  Skaudvilės seniūnija
  Tauragės miesto seniūnija
  Tauragės seniūnija
  Žygaičių seniūnija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizė
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Finansuojamos programos
  Veiklos ataskaitos
  Licencijos ir leidimai
  Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Darbo tvarkos taisyklės
  Etikos taisyklės
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Savivaldybės valdomos įmonės
 • Korupcijos prevencija
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Mobilizacija
 • Mokesčiai
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Viešosios paslaugos
  Administracinių paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
  Gimus vaikui
  Paslaugų kokybės vertinimas
 • Posėdžiai
 • Nuorodos
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Naujienos
  UAB Tauragės šilumos tinklai informuoja

  UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainą nuo 2020 m. vasario 1 dienos (be PVM)– 4,46 ct/kWh (be PVM).

   

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-914 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo” ir VKEKK 2019 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3E-174 “Dėl UAB Tauragės šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”, UAB Tauragės šilumos tinklai apskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias nuo 2020 m. vasario 1 dienos (be PVM):

  1.

  šilumos gamybos kaina:

  3,23

  ct/kWh

  1.1.

  kintamoji dedamoji

  1,34

  ct/kWh

  1.2.

  pastovioji dedamoji

  1,89

  ct/kWh

  2.

  šilumos perdavimo kaina:

  1,48

  ct/kWh

  2.1.

  kintamoji dedamoji

  0,82

   ct/kWh

  2.2.

  pastovioji dedamoji

  0,66

   ct/kWh

  3.

  šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:

   

   

  3.1.

  vienanarė

  4,71

  ct/kWh

   

  3.2.

  dvinarė:

   

   

  3.2.1.

  pastovioji dedamoji (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią)

  18,55

  Eur už kW/mėn.

  3.2.2.

  kintamoji dedamoji (už suvartotą šilumos kiekį)

  2,16

  ct/kWh

  4.

  gautos papildomos pajamos 43,21 tūkst. Eur dėl kuro faktinių kainų skirtumo, paskirstomos 12 mėnesių laikotarpiui

  -0,07

  ct/kWh

  5.

  mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai:

   

   

  5.1.

  už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę

  0,12

  ct/kWh

  5.2.

  pastovus (mėnesio) užmokestis

  0,86

  Eur/mėn./kW

  5.3.

  bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis

  1,03

  Eur/mėn.

  6.

  karšto vandens kaina (su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis):

   

   

   

   

  6.1.

  vartotojams daugiabučiuose namuose

  4,95

  Eur už kub.m.

  6.1.1.

  pastovioji dedamoji

  0,34

  Eur už kub.m.

  6.1.2.

  kintamoji dedamoji

  4,61

  Eur už kub.m.

  6.2.

  kitiems vartotojams

  5,00

  Eur už kub.m.

  6.2.1.

  pastovioji dedamoji

  0,34

  Eur už kub.m.

   

  6.2.2.

  kintamoji dedamoji

  4,66

  Eur už kub.m.

  7.

  atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis

  0,94

  Eur butui per mėn.

                                                                  

                    

   

  2020 m. vasario mėn. šilumos kaina – 4,76 ct/kWh (be PVM).

   

   

   

   L. e. p. direktorius                                                                      A. Arcišauskas                                     

  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter