TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Naujienų prenumerata
 • Katalogo pasirinkimas ir dokumentų sąrašas
 • Nuostatai

      PATVIRTINTA

        Tauragės rajono savivaldybės tarybos

        2013 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-665

  TAURAGĖS RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO
  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo sąlygas ir tvarką, garbės piliečio teises, garbės piliečio vardo praradimo pagrindus.

  II. GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO SĄLYGOS

  2. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos, taip pat bet kurios užsienio valstybės, piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas garsinant savo darbais Tauragės rajono savivaldybės vardą šalyje ir pasaulyje bei išskirtinį indėlį į Tauragės rajono savivaldybės mokslo, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, sporto, verslo, socialinio vystymo, žemės ūkio bei kitas sritis, taip pat už  aktyvią visuomeninę veiklą.

  3. Už tuos pačius nuopelnus Lietuvos Respublikai, pasaulio bendrijai ar kitoms valstybėms garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tik Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gimusiems arba joje gyvenusiems ir dirbusiems Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams.

  4. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui. Suteikiant garbės piliečio vardą mirusiam asmeniui, Garbės piliečio medalis, liudijimas ir pažymėjimas įteikiami mirusiojo šeimai arba artimiesiems.

  III. GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO TVARKA

   5.  Siūlyti suteikti garbės piliečio vardą gali:

   5.1. Tauragės rajono savivaldybės meras, Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės vykdomosios institucijos, seniūnai;

   5.2. Tauragės rajono savivaldybės įstaigos, įmonės, įregistruotos visuomeninės, kūrybinės, religinės ir kitos juridiškai teisėtos organizacijos, vietos bendruomenės, asmenų grupės (ne mažiau kaip 50 asmenų) ir kiti juridiniai asmenys (institucija).

  6. Siūlymas asmeniui suteikti garbės piliečio vardą pateikiamas raštu Tauragės rajono savivaldybės tarybos sudarytai Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijai (toliau – komisija).

  6.1. Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisija yra sudaroma iš 9 asmenų,  jai vadovauja Tauragės rajono savivaldybės meras (komisijos pirmininkas). Jo nesant, komisijai vadovauja komisijos pirmininko paskirtas kitas komisijos narys.

  7. Kartu su siūlymu suteikti garbės piliečio vardą turi būti pateikta informacija apie siūlomą kandidatą:

  7.1. gyvenimo aprašymas;

  7.2. darbų ir nuopelnų Tauragės rajono savivaldybei (Lietuvos Respublikai, pasaulio bendrijai ar kitoms valstybėms) aprašymas bei rekomendacija;

  7.3. asmens deklaruojama gyvenamoji vieta (jei asmuo miręs, paskutinė jo deklaruota gyvenamoji vieta);

  7.4. asmens (jei asmuo miręs, jo šeimos narių) rašytinis sutikimas, kad jis sutinka būti siūlomas garbės piliečio vardui suteikti. Sutikimas nereikalingas, jei kandidatas miręs ir nėra šeimos narių;

  7.5. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

  8. Teisti asmenys, išskyrus politinius kalinius ir tremtinius, negali būti siūlomi kaip kandidatai garbės piliečio vardui suteikti.

  9. Komisija apsvarsto pateiktą siūlymą suteikti garbės piliečio vardą ir paskelbia kandidatūrą vietinėje žiniasklaidoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

  10. Po paskelbimo vietinėje žiniasklaidoje ir Savivaldybės interneto tinklalapyje apie siūlymą suteikti asmeniui garbės piliečio vardą komisija renkasi pakartotinai svarstyti siūlomą kandidatūrą.

  11. Garbės piliečio vardas asmeniui suteikiamas komisijos teikimu Savivaldybės tarybos sprendimu. Teikimą, kurį Savivaldybės taryba atmetė, komisija  gali teikti svarstyti iš naujo ne anksčiau kaip po vienų metų.

  12. Apie priimtą sprendimą informuojama vietinėje žiniasklaidoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

  13. Asmuo, kuriam Savivaldybės taryba suteikia garbės piliečio vardą, įrašomas į Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečių knygą, jam įteikiamas Garbės piliečio medalis, liudijimas ir pažymėjimas.

  14. Tauragės rajono savivaldybės meras įteikia garbės piliečiui Garbės piliečio medalį Tauragės miesto šventės metu arba Savivaldybės mero sprendimu kito iškilmingo renginio metu..

  15. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas asmeniui ir po mirties. Tokiu atveju garbės piliečio vardo regalijos įteikiamos jo šeimai arba artimiesiems.

  16. Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardas tam pačiam asmeniui suteikiamas tik vieną kartą. Apie garbės piliečio vardo suteikimą informuojama visuomenė.

   

  IV. TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIUI SUTEIKIAMOS TEISĖS

  17. Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečiui suteikiama teisė:

  17.1. nemokamai dalyvauti (ar lankytis) su šeima visuose rajono savivaldybės teritorijoje vykstančiuose visuomenei skirtuose renginiuose, kuriuos organizuoja Savivaldybės institucijos;

  17.2. atsiradus būtinybei, Tauragės rajone gauti socialines paslaugas, apmokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

  18. Garbės piliečiui mirus, jo artimųjų pageidavimu, garbės piliečio laidojimo išlaidos gali būti kompensuojamos iki 3 000 Lt sumos.

  V. GARBĖS PILIEČIO VARDO PRARADIMO PAGRINDAI

  19. Jeigu asmuo, kuriam suteiktas garbės piliečio vardas, savo elgesiu ar veiksmais žemina šį vardą arba nuteisiamas, Savivaldybės tarybos sprendimu jis gali netekti garbės piliečio vardo.

  20. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pripažinti netekusiu galios tarybos sprendimą dėl garbės piliečio vardo suteikimo, asmuo privalo grąžinti Savivaldybės merui arba jo įgaliotam komisijos nariui Garbės piliečio medalį, liudijimą ir pažymėjimą.

  21. Apie garbės piliečio vardo netekimą informuojama visuomenė.

  VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  22. Tauragės rajono savivaldybės administracija rūpinasi Garbės piliečio medalio pagaminimu, Garbės piliečių knygos tvarkymu, liudijimų ir pažymėjimų išrašymu, informuoja visuomenę apie garbės piliečio vardo suteikimą ir netekimą, tvarko kitus su garbės piliečio vardo suteikimu susijusius dokumentus.

  23. Garbės piliečio nuotrauka eksponuojama  Tauragės rajono savivaldybėje.

  24. Tauragės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt

  _______________________________

  Paskutinis atnaujinimas: 2013-06-25 11:35:40