TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Turizmas
 • Turizmo paslaugos
 • Lankytinos vietos
 • Turistiniai maršrutai
 • Turizmo žemėlapis
 • Tauragės krašto muziejus
 • Pradėkite Verslą
 • Verslo skatinimo programos
 • Licencijos ir leidimai
 • Viešieji pirkimai
 • Tauragė – draugiškas gamtai rajonas
 • Kodėl Tauragė?
 • Mokesčiai
 • Naudingos nuorodos
 • Korupcijos prevencija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero pavaduotoja
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Opozicijos veikla
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Vadovai
  Struktūros daliniai
  Darbo tvarkos taisyklės
  Administracijos nuostatai
  Savivaldybės vadovų planuojami susitikimai
  Savivaldybės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Socialinės globos įstaigos
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Kultūros ir sporto įstaigos
  Tauragės r. priešgaisrinė tarnyba
  Komisijos, darbo grupės
  Seniūnijos
  Batakių seniūnija
  Gaurės seniūnija
  Lauksargių seniūnija
  Mažonų seniūnija
  Skaudvilės seniūnija
  Tauragės miesto seniūnija
  Tauragės seniūnija
  Žygaičių seniūnija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizė
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Finansuojamos programos
  Veiklos ataskaitos
  Licencijos ir leidimai
  Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Savivaldybės valdomos įmonės
 • Korupcijos prevencija
 • Mobilizacija
 • Mokesčiai
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Viešosios paslaugos
  Administracinių paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
  Gimus vaikui
  Asmens duomenų apsauga
  Paslaugų kokybės vertinimas
 • Posėdžiai
 • Nuorodos
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Aktuali informacija
  Kada matavimo priemonė ir jos matavimai tampa teisinės metrologijos objektu

  Lietuvos metrologijos inspekcijos (LMI) Tauragės apskrities skyrius primena, kad juridiniai ir fiziniai asmenys, tiekiantys rinkai, įrengiantys bei naudojantys matavimo priemones, kurios yra teisinio metrologinio reglamentavimo objektai, yra atsakingi už tai, kad būtų laiku atliktas techninių reglamentų ar kitų teisės aktų nustatytas metrologinis patvirtinimas. Jį sudaro matavimo priemonės atitikties įvertinimas, tipo įvertinimas ir patvirtinimas, patikra (pirminė, periodinė, neeilinė).

  Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtos tos matavimo priemonės, kurios naudojamos nustatant prekių (paslaugų) kiekį ir vertę tiesioginio pirkimo–pardavimo (paslaugų teikimo) sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo (kliento ir paslaugų teikėjo) ir atsiskaitant už įsigytas prekes (suteiktas paslaugas), kai nuo jų kiekio matavimo rezultatų priklauso prekių (paslaugų) kaina. Naudojamos matavimams, kai nuo matavimo rezultatų priklauso baudžiamosiose, administracinių nusižengimų ar civilinėse bylose skiriamos baudos arba turtinės žalos atlyginimo dydis, kai matavimai yra atliekami sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos srityse, banko ir kitų kredito įstaigų, mokesčių administratorių, muitinės įstaigų ir pašto paslaugų teikėjų atliekamoms operacijoms, atliekant matavimus teisėsaugos bei valstybės valdymo ir priežiūros institucijų pavedimu.

  Teisinės metrologijos reikalavimai taikomi tik teisinio metrologinio reglamentavimo srityse naudojamoms matavimo priemonėms, todėl juridiniai asmenys, jų filialai, padaliniai ir fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla,turi sudaryti savo veikloje naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą ir patvirtinti jį vadovo parašu bei antspaudu. Matavimo priemonės nepagrįstai negali būti nepriskiriamos teisinei metrologijai.
  Teisinės metrologijos reikalavimai taikomi ir fasuotų (įpakuotų), prekių kiekiui, kuris turi atitikti nurodytąjį ant pakuotės ar etiketėje ir jo (masės, tūrio) nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų, pateiktų Fasuotų prekių ir matavimo indų techniniame reglamente.
  LMI tikslas – užtikrinti, kad teisinio metrologinio reglamentavimo objektams priskirtos matavimo priemonės ir jų būklė bei gaminamos ir rinkai tiekiamos fasuotos prekės atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus. Siekdamas šio tikslo, LMI Tauragės apskrities skyrius nuolat vykdo metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolę bei fasuotų, dozuojamų, sveriamų prekių kiekio kontrolę. Nuo 2015 m. LMI pavesta kontroliuoti ir paskirtųjų įstaigų veiklą.
  90 proc. atliekamų patikrinimų sudaro planiniai patikrinimai. Mėnesio patikrinimo planai yra skelbiami LMI tinklapyje, http://metrinsp.lrv.lt/ ir prieš 10 dienų raštu informuojant planuojamą tikrinti ūkio subjektą. Neplaniniai patikrinimai atliekami gavus skundą arba įtarus apie galimą neteisėtą matavimo priemonių naudojimą teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, arba galimus fasuotų, dozuojamų ar sveriamų prekių kiekio pažeidimus. Patikrinimų metu yra naudojami kontroliniai klausimynai. Kad ūkio subjekto atsakingi asmenys turėtų galimybę su klausimynais susipažinti prieš patikrinimą, kontroliniai klausimynai yra siunčiami ir elektroniniu paštu kartu su pranešimu apie planuojamą patikrinimą. Su inspekcijos parengtais ir naudojamais kontroliniais klausimynais galima susipažinti LMI tinklapyje.
  LMI, siekdama didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams, kartu su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis yra pasirašiusi deklaraciją dėl pirmų verslo metų, kuria įsipareigoja pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kt.), o identifikavus pažeidimus visu pirma nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęsiamas. LMI įsipareigoja skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalba pirmus metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams (pavyzdžiui, susisiekti su veiklą pradėjusiu subjektu ir pasiūlyti konsultavimo paslaugą, rengti konsultacinius seminarus, atsakyti į ūkio subjektų kreipimusis bei prašymus ir pan.).
  Visi, turintys klausimų, susijusių su teisine metrologija, gali gauti informaciją telefonu 8 706 68013 arba kreiptis tiesiogiai į LMI Tauragės apskrities skyrių, esantį Tauragėje, Gaurės g. 4A. Interesantų patogumui pirmadieniais ir trečiadieniais LMI Tauragės apskrities skyriaus besikreipiančius priima iki 18 valandos

  LMI Tauragės apskrities skyriaus informacija

  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter