TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Naujienų prenumerata
 • Katalogo pasirinkimas ir dokumentų sąrašas
 • JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

  SPRENDIMAS
  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

  2015 m. lapkričio 11 d. Nr. 1-283
  Tauragė

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 3 punktu, atsižvelgdama į Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės 2015 m. spalio 22 d. raštą Nr. P-07-111, Tauragės teritorinės darbo biržos 2015 m. spalio 23 d. raštą Nr. SD-898, Tauragės profesinio rengimo centro 2015 m. spalio 27 d. raštą Nr.1-418 ir į Isvaldos Aleknienės, Sauliaus Bagdono, Justinos Masaitės, Rūtos Jocytės, Nelitos Urbutytės, Jono Alyso, Modesto Kirkicko, Roberto Skirmanto, Vitalijaus Židonio sutikimus, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1.Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtį:

  Tomas Arvasevičius – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (mob. 8 655 63585);

  Vidas Bičkus – Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (mob. 8 650 81819);

  Dovydas Kaminskas – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas (mob. 8 650 72609);

  Dalia Vaišvilienė – Tauragės rajono savivaldybės mero patarėja (mob. 8 652 22667);

  Isvalda Aleknienė – Tauragės Europe Direct informacijos centro vadovė (mob. 8 698 05076);

  Laura Mėlinavičienė – Tauragės profesinio rengimo centro projektų vadovė, Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Tauragėje (mob. 8 607 81287);

  Vitalija Šlepavičienė – LŠS LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vado pavaduotoja (mob. 8 655 22619);

  Birutė Tutlienė – Tauragės teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja (mob. 8 610 33869);

  Jonas Alysas – ,,Aš esu kitas Tu“ asociacijos atstovas (mob. 8 654 83785);

  Saulius Bagdonas – VšĮ ,,Aktyvi Tauragė“ prezidentas (mob. 8 690 00059);

  Rūta Jocytė – Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos moksleivė (mob. 8 644 95554);

  Modestas Kirkickas – Tauragės jaunimo jogos studijos įkūrėjas (mob. 8 636 26656);

  Justina Masaitė – Tauragės jaunoji verslininkė, ,,Šaukštelio studija“ įkūrėja (mob. 8 65162518);

  Robertas Skirmantas – Tauragės Žalgirių gimnazijos moksleivis (mob. 8 616 11057);

  Nelita Urbutytė – Tauragės atstovė Lietuvos moksleivių parlamente, Tauragės moksleivių draugijos ,,Asorti“ prezidentė (mob. 8 630 26427);

  Vitalijus Židonis – Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentas (mob. 8 636 26497).

  2. Patvirtinti Tauragės rajono savivaldybės jaunimo tarybos nuostatus (pridedama).

  3. Pripažinti netekusiu galios Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. 1-908 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“.

  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

   

  Savivaldybės meras                                                                                 Sigitas Mičiulis


   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-15 15:26:58