TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Turizmas
 • Turizmo paslaugos
 • Lankytinos vietos
 • Turistiniai maršrutai
 • Turizmo žemėlapis
 • Tauragės krašto muziejus
 • Pradėkite Verslą
 • Verslo skatinimo programos
 • Licencijos ir leidimai
 • Viešieji pirkimai
 • Kodėl Tauragė?
 • Mokesčiai
 • Naudingos nuorodos
 • Korupcijos prevencija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero pavaduotoja
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Opozicijos veikla
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Savivaldybės vadovų planuojami susitikimai
  Savivaldybės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Socialinės globos įstaigos
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Kultūros ir sporto įstaigos
  Tauragės r. priešgaisrinė tarnyba
  Komisijos, darbo grupės
  Seniūnijos
  Batakių seniūnija
  Gaurės seniūnija
  Lauksargių seniūnija
  Mažonų seniūnija
  Skaudvilės seniūnija
  Tauragės miesto seniūnija
  Tauragės seniūnija
  Žygaičių seniūnija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizė
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Finansuojamos programos
  Veiklos ataskaitos
  Licencijos ir leidimai
  Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Darbo tvarkos taisyklės
  Etikos taisyklės
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Savivaldybės valdomos įmonės
 • Korupcijos prevencija
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Mobilizacija
 • Mokesčiai
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Viešosios paslaugos
  Administracinių paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
  Gimus vaikui
  Paslaugų kokybės vertinimas
 • Posėdžiai
 • Nuorodos
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Aktuali informacija
  Dėl profesinės rizikos įstaigoje vertinimo

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – Įstatymas) 27 straipsnio 5 dalimi, 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 patvirtino Pavojingų darbų sąrašą, į kurį įtrauktas ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, savivaldybių seniūnijų, savivaldybių administracijų socialinės paramos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, socialinių paslaugų įstaigų socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų padėjėjų, dirbančių su šeimomis ar asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, bei asmenimis, turinčiais psichinių sutrikimų, darbas.

  Pažymėtina, kad minėtų darbuotojų darbas yra susijęs su profesine rizika, todėl siekiant ją sumažinti ar jos išvengti, darbdaviui yra ypač svarbu atlikti darbo vietos profesinės rizikos vertinimą (Įstatymo 25 str. 2 p.) ir atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, nustatyti darbo tvarką ir procedūras bei užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Profesinės rizikos vertinimas atliekamas vadovaujantis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961.

  Valstybinė darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdama palengvinti smulkioms ir vidutinėms įmonėms įgyvendinti teisės aktų reikalavimus ir bendradarbiaudama su Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, dalyvauja OiRA (interaktyvus internetinis rizikos vertinimas) projekte. Internetinė interaktyvi rizikos vertinimo OiRA priemonė yra skirta darbdaviams, kurie nėra darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertai, padedanti atlikti profesinės rizikos vertinimą: nustatyti esamus ar galimus rizikos veiksnius darbo vietose, įvertinti rizikos lygį, pasirinkti prevencines priemones rizikai pašalinti ar sumažinti, o po to parengti reikiamą rizikos vertinimo dokumentaciją.

  Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2019 m. gruodžio 17 d. Valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto puslapyje yra paskelbta OiRA priemonė, skirta socialiniams darbuotojams. OiRA priemonė socialinių paslaugų srities darbuotojams parengta įgyvendinant Nacionalinį darbuotojų saugos ir sveikatos 2017-2021 metų veiksmų planą.

  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter