TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Turizmas
 • Turizmo paslaugos
 • Lankytinos vietos
 • Turistiniai maršrutai
 • Turizmo žemėlapis
 • Tauragės krašto muziejus
 • Pradėkite Verslą
 • Verslo skatinimo programos
 • Licencijos ir leidimai
 • Viešieji pirkimai
 • Kodėl Tauragė?
 • Mokesčiai
 • Naudingos nuorodos
 • Korupcijos prevencija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero pavaduotoja
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Opozicijos veikla
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Savivaldybės vadovų planuojami susitikimai
  Savivaldybės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Socialinės globos įstaigos
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Kultūros ir sporto įstaigos
  Tauragės r. priešgaisrinė tarnyba
  Komisijos, darbo grupės
  Seniūnijos
  Batakių seniūnija
  Gaurės seniūnija
  Lauksargių seniūnija
  Mažonų seniūnija
  Skaudvilės seniūnija
  Tauragės miesto seniūnija
  Tauragės seniūnija
  Žygaičių seniūnija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizė
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Finansuojamos programos
  Veiklos ataskaitos
  Licencijos ir leidimai
  Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Darbo tvarkos taisyklės
  Etikos taisyklės
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Savivaldybės valdomos įmonės
 • Korupcijos prevencija
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Mobilizacija
 • Mokesčiai
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Viešosios paslaugos
  Administracinių paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
  Gimus vaikui
  Paslaugų kokybės vertinimas
 • Posėdžiai
 • Nuorodos
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Administracinių paslaugų sąrašas

  PATVIRTINTA
  Tauragės rajono savivaldybės administracijos
  direktoriaus 2014 m. spalio 31d. įsakymu Nr.5-1092

   

  Architektūros ir urbanistikos skyrius

  1. Prašymų patalpinti skelbimus apie teritorijų planavimą priėmimas ir paskelbimas svetainėje.

  2. Reklamos vaizdo pakeitimų projektų tikrinimas ir derinimas.

  3. Teritorijų planavimo dokumento peržiūrėjimas.

  4. Prašymų patalpinti skelbimus dėl visuomenės informavimo apie numatomą statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas www.taurage.lt.

  5. Teritorijos planavimo sąlygų išdavimas.

  6. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas.

  7. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas.

  8. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas.

  9.Planavimo sąlygų vietovės lygmens specialiojo planavimo dokumentui (formavimo ir pertvarkymo projektui) rengti išdavimas.

  10. Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo projektų tikrinimas ir derinimas.

  11. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas ir įgyvendinimas.

  12. Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams.

   

  Bendrasis skyrius

  1. Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas.

  2. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas.

  3. Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas

  4. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų (pranešimų), adresuotų Savivaldybei priėmimas.

  5. Likviduotų juridinių asmenų dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas.

  6. Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas.

   

  Civilinės metrikacijos skyrius

  1. Įvaikinimo registravimas.

  2. Vardo, pavardės, tautybės keitimas.

  3. Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas.

  4. Tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas.

  5. Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas.

  6. Kartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimas.

  7. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas.

  8. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas.

  9. Tėvystės pripažinimo registravimas.

  10. Naujagimio gimimo registravimas.

  11. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įrašymas į apskaitą.

  12. Mirties registravimas.

  13. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas.

  14. Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įrašymas į apskaitą.

  15.Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje.

  16. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įrašymas į apskaitą.

  17. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įrašymas į apskaitą.

  18. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas.

   

  Geodezijos ir GIS skyrius

  1. Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms.

  2. Numerių patalpoms (butams) suteikimas, keitimas.

  3. Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas.

  4. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas.

  5. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas.

  6.Valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojų (juridinių asmenų) paklausimų ir raštų deklaravimo klausimais priėmimas.

  7.Valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojų (fizinių asmenų) paklausimų ir raštų dėl mokesčio apskaičiavimo priėmimas.

  8. Suprojektuotų statinių, kuriems išduotas statybą leidžiantis dokumentas, erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas.

  9. Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas.

   

  Juridinis ir personalo skyrius

  1. Pirminė teisinė pagalba.

   

  Kaimo reikalų skyrius

  1. Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką.

  2. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas.

  3. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas.

  4. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) registracijos liudijimo dublikato išdavimas.

  5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinių numerių išdavimas.

  6. Ūkininko ūkio registravimas.

  7. Ūkininko ūkio perkėlimas iš Tauragės rajono į kitą rajoną.

  8. Ūkininko ūkio išregistravimas.

  9. Ūkininko ūkio duomenų keitimas.

  10. Prašymų pateikimas įregistruoto ūkininko ūkio pažymėjimui gauti.

  11. Konsultavimas žemės ūkio paslaugų teikimo klausimais.

  12. Pažymos apie traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis išdavimas.

  13. Pažymų turgavietėms apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą žemės ūkio ekonominę veiklą užsakymas / išdavimas.

  14.Paraiškos tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas.

  15. Prašymų išmokėti skerdimo, bulių, mėsinių galvijų, pieno kvotų išmokas priėmimas.

  16. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas.

  17. Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas.

  18. Techninių sąlygų išdavimas.

  19. Konsultacijų apie melioracijos statinių priežiūros organizavimo tvarką teikimas.

  20. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas.

  21. Melioracijos statinių tikslinių matavimų derinimas.

  22 .Melioracijos statinių būklės įvertinimas.

  23. Melioracijos statinių statybos, remonto ir priežiūros paslaugos teikimas.

  24. Pažymų, sutikimų ir kitų dokumentų pateikimas dėl melioracos statinių.

   

  Kultūros skyrius

  1. Paraiškų priėmimas jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos konkursui.

  2. Paraiškų priėmimas Bendruomenių rėmimo programos konkursui.

  3. Paraiškų priėmimas Visuomeninių organizacijų rėmimo programos konkursui.

  4. Paraiškų priėmimas Kultūros renginių rėmimo programos konkursui.

  5. Paraiškų priėmimas „Iniciatyva Tauragei“ programos konkursui

  6. Paraiškų priėmimas Skatinimo premijai už pasiektus aukštus rezultatus kultūros ir meno srityje gauti

  7. Ataskaitų iš vykdančių jaunimo užimtumo ir verslo skatinimo programos projektus priėmimas.

  8. Ataskaitų iš vykdančių Bendruomenių rėmimo programos projektus priėmimas.

  9. Ataskaitų iš vykdančių Visuomeninių organizacijų rėmimo programos projektus priėmimas.

  10. Ataskaitų iš vykdančių Kultūros renginių rėmimo programos projektus priėmimas.

  11. Ataskaitų iš vykdančių „Iniciatyva Tauragei“ programos projektus priėmimas.

   

  Plėtros, investicijų ir tuto valdymo skyrius

  1. Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas.

  2. Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas.

  3. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla papildymas, patikslinimas, dublikatų išdavimas.

  4. Leidimų verstis prekyba naftos produktais galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas įmonės prašymu.

  5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų ir licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimas kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu.

  6. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, paviljonuose išdavimas.

  7. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas.

  8. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas.

  9. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas.

  10. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas viešojo maitinimo įmonėse ir parduotuvėse.

  11. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu parduotuvėse išdavimas.

  12. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu kioskuose išdavimas.

  13. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas. įmonės prašymu

  14. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas.

  15. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, išdavimas.

  16. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas.

  17. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas.

  18. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas.

  19. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas.

  20. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną išdavimas.

  21. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu.

  22. Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas.

  23. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas.

  24. Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas ir atitinkamų sutarčių sudarymas.

  25. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas.

  26. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas.

  27. Leidimo verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis patikslinimas, papildymas, panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas.

  28. Savivaldybės balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl investicijų patalpoms pagerinti atlyginimo patalpų privatizavimo metu nagrinėjimas.

  29. Savivaldybės balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl leidimo atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimas.

  30. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų ir surinktų nepanaudotų lėšų perdavimas daugiabučių namų savininkų bendrijoms ar jungtinės veiklos sutarties dalyviams.

  31. Konsultacijų apie gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir priežiūros, mokesčių už teikiamas priežiūros paslaugas nustatymo tvarką teikimas.

  32. Konsultacijų apie šilumos ir karšto vandens tiekimo, mokesčių už šiluminę energiją ir karštą vandenį nustatymo bei šilumos ūkio atnaujinimo tvarką teikimas.

  33. Konsultacijų apie šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikimas.

  34. Konsultacijų teikimas apie pastatų, butų ar kitų patalpų centralizuoto šildymo atjungimą vartotojų iniciatyva.

  35. Šilumos tiekimo licencijų išdavimas.

  36. Konsultacijų apie elektros energijos tiekimą gyvenamiesiems namams, namo vidaus elektros tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto, apskaitos, mokesčių už paslaugas nustatymo tvarką teikimas.

  37. Leidimų važiuoti Tauragės miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas.

  38. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas.

  39. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų.

  40. Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų.

  41. Pažymų apie įrašymą į socialinio būsto sąrašus išdavimas.

  42. Prašymų suteikti negyvenamąsias patalpas pagal panaudą nagrinėjimas, teikimas svarstyti.

  43. Konsultacijų apie įrašymą į sąrašus socialinio būsto nuomai suteikimas.

  44. Asmenų (šeimų) įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai.

  45. Socialinio būsto nuoma.

  46. Socialinio būsto nuomos sutarčių sudarymas terminuotam laikotarpiui.

  47. Bendrabučio nuoma ir nuomos sutarčių pratęsimas.

  48. Grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimas būstu.

  49. Konsultacijų apie valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti teikimas.

  50. Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimas.

   

  Socialinės paramos skyrius

   

  1. Šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai skyrimas.

  2. Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimas.

  3. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas.

  4. Būsto pritaikymas neįgaliesiems.

  5. Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu tam tikrose srityse) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas teismui.

  6.  Pareiškimo dėl veiksnaus asmens rūpybos nustatymo teikimas teismui.

  7.  Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas.

  8. Šalpos pensijos daugiavaikei motinai skyrimas.

  9. Šalpos pensijos sukakusiam senatvės pensijos amžių skyrimas.

  10. Šalpos pensijos neįgaliajam skyrimas.

  11. Šalpos našlaičių pensijos skyrimas.

  12. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas.

  13. Šalpos kompensacijos skyrimas.

  14. Šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., mokėjimas.

  15. Šalpos kompensacijos ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas.

  16. Išmokos už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas.

  17. Spec. automobilių įsigijimo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas.

  18. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas.

  19. Išmokos vaikui skyrimas.

  20. Išmokos privalomosios pradinės tarnybos kario vaikui skyrimas.

  21. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas.

  22. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas.

  23. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas.

  24. Socialinės pašalpos skyrimas.

  25. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens kompensacijų skyrimas.

  26. Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems skyrimas.

  27. Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, skyrimas.

  28. Vienkartinių pašalpų skyrimas.

  29. Laidojimo pašalpų skyrimas.

  30. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas.

  31. Pagalbos į namus paslaugų teikimas.

  32. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

  33. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

  34. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams.

  35. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia.

  36. Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų skyrimas.

  37. Socialinės paramos mokiniams skyrimas.

  38. Dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose skyrimas.

  39. Pagalbos pinigų skyrimas šeimynoms.

  40. Pažymos apie asmens gaunamas (negaunamas) išmokas pateikimas.

  41. Studijų rėmimas.

  42. Gausių šeimų rėmimas.

   

  Švietimo skyrius

  1. Leidimų jaunuoliams, neturintiems 18 metų, mokytis suaugusiųjų ugdymo įstaigose išdavimas.

  2. Prašymų priėmimas pakeisti darželį (ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigos keitimas).

  3. Konsultacijų apie priėmimą mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo ugdymo programas teikimas.

  4. Valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių (privačių) švietimo ir mokslo institucijų įregistravimas Švietimo ir mokslo registre.

  5. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas.

  6. Vaikų socializacijos (vasaros poilsio) programos įgyvendinimas.

  7. Vaikų priėmimas į Tauragės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę.

   

  Vaiko teisių apsaugos skyrius

  1. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) - laikinai be tėvų globos likusiems vaikams.

  2. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu- laikinai be tėvų globos likusiems vaikams.

  3. Artimųjų giminaičių bendravimo tvarkos nustatymas.

  4. Įtraukimo į norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenanačių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, organizavimas.

  5. Nuolatinė globa (rūpyba) be tėvų globos likusiems vaikams.

  6. Tarpininkavimo dokumentai dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų.

  7. Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis.

  8. Pažymos dėl būsto sandorių išdavimas.

  9. Išvados dėl vaiko gyvenamosios vietos išdavimas.

   

  Seniūnijos

  1. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas.

  2. Leidimų kasinėti ir aptverti paraiškų išdavimas.

  3. Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimas.

  4. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas.

  5. Leidimų kasinėti ir aptverti panaikinimas.

  6. Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto gatvėse išdavimas.

  7. Sutikimų rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas išdavimas.

  8. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui.

  9. Leidimų skirti naują kapavietę miesto/kaimo kapinėse išdavimas.

  10. Leidimų palaidoti šeimos kape miesto/kaimo kapinėse išdavimas.

  11. Leidimų pervežti palaikus išdavimas

  12. Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba jos naikinimo išdavimas.

  13. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams.

  14. Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams.

  15. Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams.

  16. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas.

  17. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas.

  18. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.

  19.Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos išdavimas.

  20. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas.

  21. Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas.

  22. Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas.

  23. Charakteristikų dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas.

  24. Agresyviems šunims Tauragės rajone laikyti leidimų išdavimas.

  25. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas.

  26. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės priėmimas.

  27. Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos.

  28. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.

  29. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas.

  30. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Tauragės rajono savivaldybės išdavimas.

  31. Leidimų praplėsti kapavietę miesto/kaimo kapinėse išdavimas.

  32. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone išdavimas.

  33. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas.

  34. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose iš nestacionarių įrenginių. išdavimas.

  35. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje išdavimas.

  36. Prašymų, išduoti pažymą apie žemės ūkio veiką, priėmimas.

  37. Pažymų apie žemės ūkio veiklą išdavimas.

  38. Konsultavimas žemės ūkio produkcijos gamybos klausimais.

  39. Prašymų įregistruoti laikomus gyvūnus ūkinių gyvūnų registre priėmimas.

  40. Pažymų dėl visuomenei naudingos veiklos išdavimas.

  41. Prašymų skirti ekonominės bendrijos pagalbą priėmimas.

                                                                                                                                                                           

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-11 10:52:07