TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Turizmas
 • Turizmo paslaugos
 • Lankytinos vietos
 • Turistiniai maršrutai
 • Turizmo žemėlapis
 • Tauragės krašto muziejus
 • Pradėkite Verslą
 • Verslo skatinimo programos
 • Licencijos ir leidimai
 • Viešieji pirkimai
 • Kodėl Tauragė?
 • Mokesčiai
 • Naudingos nuorodos
 • Korupcijos prevencija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero pavaduotoja
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Opozicijos veikla
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Savivaldybės vadovų planuojami susitikimai
  Savivaldybės įstaigos
  Švietimo įstaigos
  Socialinės globos įstaigos
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Kultūros ir sporto įstaigos
  Tauragės r. priešgaisrinė tarnyba
  Komisijos, darbo grupės
  Seniūnijos
  Batakių seniūnija
  Gaurės seniūnija
  Lauksargių seniūnija
  Mažonų seniūnija
  Skaudvilės seniūnija
  Tauragės miesto seniūnija
  Tauragės seniūnija
  Žygaičių seniūnija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizė
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Finansuojamos programos
  Veiklos ataskaitos
  Licencijos ir leidimai
  Daugiabučių namų valdymas ir kontrolė
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Darbo tvarkos taisyklės
  Etikos taisyklės
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Savivaldybės valdomos įmonės
 • Korupcijos prevencija
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Mobilizacija
 • Mokesčiai
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Viešosios paslaugos
  Administracinių paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
  Gimus vaikui
  Paslaugų kokybės vertinimas
 • Posėdžiai
 • Nuorodos
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • Naujienos
  2020 m. gegužės 27 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu vyks Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

   


  TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

   

  POTVARKIS

  DĖL TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO

  SUŠAUKIMO

   

  2020 m. gegužės  20 d. Nr. 4-16

  Tauragė

   

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio pakeitimo įstatymo 111 dalimi,

  sušaukiu 2020 m. gegužės 27 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

  1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

  2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo  Nr. 1-4 „Dėl 2020 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

  3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.

  4. Dėl projektų „Tauragės miesto I. Simonaitytės g. (Nr. TR7413) kapitalinio remonto darbai“, „Vietinės reikšmės kelio Nr. TR0323 „Privažiuojamasis kelias prie kelio TR7573 nuo kelio TR7390“ kapitalinio remonto darbai“, „Pūtvės gatvės (Nr. TR7511) kapitalinio remonto darbai“ ir „Tauragės seniūnijos Taurų kaimo sodybos gatvės kapitalinio remonto darbai“ įgyvendinimo.

  5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės butų ūkio 2019 metų veiklos ataskaitai.

  6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Tauragės autobusų parko 2019 metų veiklos ataskaitai.

  7. Dėl pritarimo UAB „Dunokai“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

  8. Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2019 metų veiklos ataskaitai.

  9. Dėl pritarimo UAB „Tauragės vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai.

  10. Dėl pritarimo UAB Tauragės šilumos tinklų 2019 metų veiklos ataskaitai.

  11. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams.

  12. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 liepos 3 d. sprendimo Nr. 1-226 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

  13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės fizinių ir juridinių asmenų rėmimo priemonių patvirtinimo.

  14. Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Tauragės vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo.

  15. Dėl  projekto ,,Vandentiekio tinklų įrengimas mėgėjų sodo teritorijose Tauragės rajono Joniškės kaime“  finansavimo.

  16. Dėl  projekto ,,Nuotekų tinklų ir nuotekų valyklos įrengimas Tauragės rajono Mažonų kaime“  finansavimo.

  17. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. 1-3 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

  18. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijai.

  19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2020 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

  20. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

  21. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijai.

  22. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės lopšeliui-darželiui  „Ąžuoliukas“.

  23. Dėl sutikimo perimti valstybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

  24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 

  25. Dėl Globos centro, vaiko budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, veiklos organizavimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

  26. Dėl Šeimos gerovės centro ,,Šaltinėlis“ pavadinimo pakeitimo ir  nuostatų patvirtinimo.

  27. Dėl Trumpalaikės socialinės globos paslaugų  teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

  28. Dėl trumpalaikės socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugų Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centre kainų patvirtinimo.

  29. Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo.

  30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. 1-94 ,,Dėl Tauragės rajono  savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ pakeitimo.

  31. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 1-374 „Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo Tauragės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (išskyrus švietimo) vadovams“ pakeitimo.

  32. Dėl Tauragės r. Žygaičių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupės įsteigimo.

  33. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

  34. Dėl Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo.

  35. Dėl Tauragės miesto Naujosios ir Jono Oko gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo.

  36. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės miesto gatvei.

  37. Dėl Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. Meistrų g. geografinių charakteristikų pakeitimo.

  38. Dėl pavadinimo suteikimo Tauragės r. sav. Mažonų sen. Norkaičių k. gatvei.

  Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

   

   

   Savivaldybės meras                                                                     Dovydas Kaminskas         

  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter