Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramos 2023 metais

Tauragės rajono savivaldybės gyventojai, kurių vidutinės mėnesio pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 235, 50 Eur, turi teisę kreiptis dėl paramos maisto produktais ir paramos asmeninės higienos priemonėmis. Prašymus dėl paramos skyrimo asmenys gali teikti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, ar seniūnijai pagal gyvenamąją vietą.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmenims, 2022 metais gavusiems paramą maisto produktais ir asmeninės higienos priemonėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“, 31 punktu, atskirai kreiptis ir pateikti prašymo nereikia, ji bus pratęsta jeigu, peržiūrėjus ir įvertinus asmens ir (ar) su juo bendrai gyvenančio (-ių) asmens ( ų) pajamas, bus nustatyta, kad jos atitinka Aprašo 24.1 papunkčio reikalavimus (neviršija nustatytos pajamų ribos).

Parama maistu taip pat gali būti skiriama išimties atvejais, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) neviršija 392,50 Eur dydžių per mėnesį, kai:

  1. Nedirbantis darbingo amžiaus asmuo yra neįgalus;
  2. pensinį amžių sukakęs asmuo yra vienišas;
  3. bendrai gyvenantys asmenys (suaugę šeimos nariai) ar bent vienas iš jų yra neįgalūs;
  4. bendrai gyvenantys asmenys yra pensinio amžiaus;
  5. šeimoje yra neįgalių vaikų;
  6. bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų;
  7. vaikus augina vienas iš tėvų;
  8. šeimai yra teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;
  9. asmenims teikiamos socialinės paslaugos nakvynės namuose ir krizių centruose;
  10. stichinės nelaimės atveju.

Informacija teikiama Socialinės paramos skyriaus tel. 8 640 54 474, 8 674 78 268.

Pasidalinkite
Scroll to Top