Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Birželio 23 d. 9.00 val. šaukiamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 13 straipsnio 111 dalimi,
sušaukiu 2021 m. birželio 23 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdį, teikdamas jai svarstyti šiuos darbotvarkės klausimus:

1. Dėl tarybos posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-30 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigybės patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
3. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-3 „Dėl 2021 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl tikslingumo projektą „Tauragės savivaldybės gatvių infrastruktūros modernizavimas privačios partnerystės būdu“ įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu.
5. Dėl Tauragės miesto bendrojo plano dalies korektūros patvirtinimo.
6. Dėl Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-206 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl pritarimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
10. Dėl pritarimo rengti mokslo paskirties pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimo investicijų projektus ir energinio audito ataskaitas.
11. Dėl nekilnojamojo daikto (namo) pirkimo Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn.
12. Dėl Tauragės miesto teritorijos tarp Vytauto g. 76B ir Dariaus ir Girėno g. 11A sutvarkymo.
13. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 1-1 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl nekilnojamojo turto Tauragės r. sav., Mažonų sen., Pagramančio mstl., Gramančios g. 2, perdavimo panaudos pagrindais Pagramančio bendruomenės centrui „Gramančia“.
15. Dėl negyvenamųjų patalpų Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Žygaičių mstl., Žygaičių g. 27A-1, viešo nuomos konkurso paskelbimo.
16. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto ir Tauragės seniūnijai.
17. Dėl Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų ir Tauragės miesto seniūnijoms.
18. Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui.
19. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-254 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
20. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. 1-243 „Dėl Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Tauragės rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
21. Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Tauragės rajono savivaldybės administracijoje nustatymo.
22. Dėl Tauragės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo.
23. Dėl Tauragės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
24. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. 1-198 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
25. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-68 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
26. Dėl Tauragės šeimos gerovės centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo.
27. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
28. Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Tauragės šeimos gerovės centre patvirtinimo.
29. Dėl pritarimo projekto „Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023“ įgyvendinimui ir finansavimui.
30. Dėl Tauragės rajono savivaldybės mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų priežiūrą ir ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.
31. Dėl Tauragės r. Skaudvilės gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
32. Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. 1-207 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.
Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Dovydas Kaminskas

Tiesioginę posėdžio transliaciją galite stebėti ČIA.

Pasidalinkite
Scroll to Top