Tauragės rajono savivaldybės

Naujienos

Atnaujintos savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės

Tauragės rajono taryba patvirtino naujas savivaldybės tvarkymo ir švaros taisykles, kurios nustato reikalavimus, fizinių ir juridinių asmenų pareigas tvarkymui ir švarai tvarkomoje teritorijoje užtikrinti. Taisyklės skirtos sudaryti palankias sąlygas visuomenės gyvenimui, išlaikyti tinkamą sanitarinę būklę. 

Paskutinį kartą šios taisyklės buvo atnaujintos 2010 metais. Pasak Viešosios tvarkos specialisto Pauliaus Goštauto, jos neatitiko dabartinio teisinio reglamentavimo. 

KAS KEIČIASI?

Neeksplotuojamų ir eksplotuojamų pastatų privalomi tvarkymo reikalavimai

 • Mieste ir kituose gyvenamose teritorijose asmenys privalo rūpintis eksploatuojamų pastatų ir gyvenamųjų namų estetiniu vaizdu. Tvarkyti, remontuoti apdegusius, apgriuvusius ar kitaip fiziškai pažeistus (atšokęs, ištrupėjęs pastato fasado tinkas, plytos ar kitos sienų apdailos medžiagos, architektūriniai elementai, pažeistas apskardinimas, nesandari, fiziškai susidėvėjusi stogo danga, nusilupę fasado dažai, statinio išorės konstrukcijose atsiradę įtrūkimai ar deformacijos) statinius, taisyti sulūžusias tvoras.
 • Pastatų, atskirų jo dalių tvarkytojai privalo nuosavybės teise priklausančias nenaudojamas patalpas užsandarinti, nesudarydami galimybių patekti pašaliniams asmenims.
 • Už griūvančių, apleistų ir kitų statinių priežiūrą atsako šių statinių arba teritorijų, kuriuose yra šie statiniai, naudotojai teritorijų savininkai ar įgalioti jų asmenys, užtikrinantys, kad į pastatus nepatektų pašaliniai asmenys.

Sklypų priežiūros reikalavimai

 • Tvarkytojai privalo:  valyti, tvarkyti, rinkti šiukšles, prižiūrėti statinius, žemės sklypus, želdinius, teritorijas. Jeigu statinys, įrenginys, žemės sklypas priklauso keliems savininkams ar nuomininkams, už teritorijos švarą, tvarką ir valymą atsakingi visi savininkai ir nuomininkai (arba įgaliotas asmuo) pagal valdomą statinio ar žemės sklypo dalį; gyvenamosiose teritorijose nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. žolė turi būti ne aukštesnė kaip 30 cm (nuostata netaikoma specialiai įrengtoms žydinčioms pievoms). Sklypai neturi būti apaugę savaiminės, atžalinės kilmės krūmais ir medžiais.

Tvarkymo ir švaros reikalavimai vykdant statybos ir remonto darbus

 • Statybos darbus atliekantys asmenys ar imonės privalo imtis taršos mažinimo priemonių.
 • Miesto bendro naudojimo teritorijoje atliekant statinių griovimo ir apdailos, betono frezavimo, šaligatvių plytelių šlifavimo ar kitus aplinkos orą teršiančius darbus, turi būti naudojamos taršos sklaidą lokalizuojančias priemonės: užtvarai, mechaniniai išsiskiriančių medžiagų surinktuvai ar kiti efektyvūs įrenginiai.
 • Statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, susikaupusias atliekas ir laužą iš statybos vietų į sąvartyną išveža darbus vykdantys asmenys, kurie privalo turėti pažymas apie statybos ir remonto atliekų išvežimą į statybos atliekų tvarkymo vietas. Nepavojingos statybinės atliekos statybvietėje gali būti laikomos ne ilgiau kaip metus laiko nuo jų susidarymo pradžios, pavojingos ne ilgiau kaip pusę metų nuo jų susidarymo pradžios, tvarkingai sudėtos į vieną vietą, išrūšiuotos, nekelti pavojaus kitų gyventojų saugumui.

Nuotekų tvarkymo reikalavimai

 • Neprisijungę prie centralizuotos nuotekų sistemos, buitines nuotekas privalo priduoti atliekų tvarkytojams ir tikrintojui pareikalavus turėti tai patvirtinančius dokumentus už 6 mėnesius.
 • Pastatų administratoriai, savininkai ar nuomininkai turi turėti ir įgaliotam asmeniui pareikalavus pateikti buitinių nuotekų išvežimą patvirtinančius praėjusių 6 mėnesių laikotarpio dokumentus. Išvežtų buitinių nuotekų kiekis turi atitikti suvartoto vandens kiekį. Suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal vandens apskaitos prietaisą, jo nesant – pagal patvirtintą normą.
 • Buitines nuotekas iš gyvenamojo fondo administratorių administruojamų, gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms priklausančių namų, taip pat vaikų mokymo ir ugdymo įstaigų, viešbučių, kino teatrų, ligoninių ir kitų organizacijų išveža atliekų vežėjai pagal sutartis arba vienkartines tvarkytojo paraiškas su atliekų turėtojais.

Įsigalioja nauji draudimai

 • Draudžiama: Transporto priemonėmis ar kitaip užstatyti įėjimus į daugiabučių gyvenamųjų namų laiptines, privažiavimus prie atliekų konteinerių laikymo aikštelių;
 •  įmonių, visuomeninių ir gyvenamųjų pastatų teritorijose ir patalpose laikyti nuodingas, užkrečiamąsias ligas sukeliančias medžiagas, kaupti naudotas taros pakuotes, baldus ir buitinės technikos įrenginius, maisto produktų ir kitas komunalines atliekas, skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi, sukelti aplinkos užterštumą;
 • užgriozdinti bendrojo naudojimo patalpas, jų prieigą prie bendrosios inžinerinės įrangos;
 •  apgyvendinti ir gyventi tam nepritaikytuose statiniuose, gyvenamųjų namų negyvenamosiose patalpose, laikinai apsigyventi ar miegoti skveruose, parkuose ir kitose teritorijose, prašyti išmaldos;
 • vežti statybos ar griovimo atliekas ir kitas birias medžiagas neuždengtas, nesudrėkintais paviršiais.

Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina Tauragės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai, Tauragės rajono savivaldybės administracija. Taisyklių reikalavimus pažeidę fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Tauragės rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės

Pasidalinkite
Scroll to Top