Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas

Žemės ūkio ir kaimo valda-fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais. Duomenys tvarkomi siekiant nustatyti valdos narius, asmenis, įgaliotus atstovauti valdos valdytojui registro tvarkymo įstaigose, įrašytas į registrą sutarčių šalis, naudojimosi valdos nekilnojamaisiais daiktais teisinį pagrindą ir užtikrinti teisingą registro objektų registravimą. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius ir seniūnijos priima iš duomenų teikėjų valdos duomenims atnaujinti reikalingus dokumentus, užtikrina jų tvarkymą ir perdavimą Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – Centras). Asmuo pateikti prašymą gali: tiesiogiai, taip pat pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti kartu su reikiamais priedais, paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu parašu pasirašytu elektroniniu laišku, siunčiant paslaugos teikėjo elektroniniu adresu, ir elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą sąraše Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos). Paslaugos gavėjas apie duomenų atnaujinimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Scroll to Top