Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos duomenų keitimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, nusipirkusiems iš kito juridinio / fizinio asmens traktorių, savaeigę ar žemės ūkio mašiną bei jų priekabą ir norintiems ją perregistruoti savo vardu. Registro duomenų keitimai vykdomi šiais atvejais: 1. Pasikeitė traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos savininkas arba daiktinės teisės į traktorių, savaeigę žemės ūkio mašiną, savaeigę mašiną ar priekabą; 2. Pasikeitė traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas); 3 Pasikeitė traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos techniniai arba eksploataciniai duomenys; 4. Pasibaigė registracijos liudijimo galiojimo terminas; 5. Prarastas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas. 1 atveju – Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos savininko arba daiktinių teisių į juos pasikeitimo atveju techniką įsigijęs asmuo turi kreiptis dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų pakeitimo iki technikos eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo įsigijimo dienos. 5 atveju – Vietoj prarasto registracijos liudijimo ir (arba) valstybinio numerio ženklo, išduodamas naujas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas. Veiksmai, atliekami išduodant naują registracijos liudijimą ir (arba) numerio ženklą vietoj prarastų, laikomi registro duomenų keitimu. Prarastas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas laikomas negaliojančiu nuo tos dienos, kai savivaldybės administracija gauna pranešimą apie jo praradimą. Visais registro duomenų keitimo atvejais keičiami registravimo dokumentai – išduodamas naujas registracijos liudijimas. Valstybinio numerio ženklas keičiamas tuo atveju, kai senas ženklas neatitinka standarto arba Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų valstybinio numerio ženklų techninių reikalavimų arba registruojantis asmuo pageidauja valstybinio numerio ženklą pakeisti. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Parengtas naujas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba registruotu laišku. Dėmesio. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia USB laikmena ir pan.).

Scroll to Top