Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimas, organizavimas_V1

Paslauga apima savivaldybės ir vietovės lygmens patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR) ir išrašo parengimą apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą.

 

Teritorijų planavimo dokumentas laikomas įregistruotu, kai savivaldybės administracija priima sprendimą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą, suteikia jam unikalų kodą, suformuoja ir įrašo duomenis į registro duomenų bazę.

 

Planavimo organizatoriai arba iniciatoriai prašymą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą TPDR turi pateikti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

 

Pasikeitus jau įregistruoto teritorijų planavimo dokumento duomenims, registro duomenų teikėjai privalo per 10 darbo dienų pateikti savivaldybės administracijai pasikeitusius teritorijų planavimo dokumento duomenis, šių duomenų pasikeitimą patvirtinančių teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo) patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

 

Teritorijų planavimo dokumentas išregistruojamas, kai duomenų teikėjas savivaldybės administracijai pateikia teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo), patvirtinančio registre įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimą negaliojančiais, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Scroll to Top