Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Prašymų priėmimas atlikti žemės ūkio technikos technines apžiūras_V1

Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių, savaeigių ar žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninę būklę, siekti, kad eksploatuojama technika nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.

Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtina techninių apžiūrų grafiką ir viešai paskelbia techninės apžiūros laiką ir vietą. Techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Naujiems traktoriams nuo pirmos registracijos datos išduodamas techninės apžiūros talonas trims metams.

Tvarkingai technikai išduodamas techninės apžiūros talonas.

Prašymą suteikti paslaugą individualiai (ne pagal patvirtiną techninių apžiūrų grafiką) galima pateikti raštu tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku.

Scroll to Top