Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas_V1

Tauragės rajono savivaldybės administracijos archyvas (Bendrasis ir civilinės metrikacijos skyrius) priima toliau saugoti likviduojamų juridinių asmenų, kurių buveinė buvo registruota Tauragės rajono savivaldybėje, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Saugoti priimami dokumentai, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs. Jie turi būti sutvarkyti pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus. Priėmus dokumentus pasirašomas dokumentų perdavimo priėmimo aktas. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus Savivaldybės administracijos archyvui toliau saugoti.

Scroll to Top