Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Žemės ūkio ir kaimo valda-fizinio ar juridinio asmens arba kelių asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla arba veikla, kuri teisės aktuose apibrėžta kaip alternatyvi žemės ūkiui veikla, vykdomos gamybos, teikiamų paslaugų ir gamybinio potencialo visuma, susijusi bendrais valdymo, techniniais ir ekonominiais santykiais. Duomenys tvarkomi siekiant nustatyti valdos narius, asmenis, įgaliotus atstovauti valdos valdytojui registro tvarkymo įstaigose, įrašytas į registrą sutarčių šalis, naudojimosi valdos nekilnojamaisiais daiktais teisinį pagrindą ir užtikrinti teisingą registro objektų registravimą. Tauragės rajono savivaldybės administracija priima iš duomenų teikėjų Partnerio išregistravimui iš žemės ūkio valdos reikalingus dokumentus, užtikrina jų tvarkymą ir perdavimą Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – Centras). Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, Respublikos g. 2, 72255 Tauragė arba į atitinkamą seniūniją atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). Paslaugos gavėjui informaciją apie išregistravimą suteikiama tiesiogiai atvykus į seniūniją ar Žemės ūkio skyrių arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą, arba per elektroninės valdžios vartus (e-paslaugos). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Scroll to Top