Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

savivalda@taurage.lt

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas

Bičių laikytojas, užsiimantis žemės ūkio produktų pirmine gamyba, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravęs LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, turi kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamą vietą ir pateikti reikalingus dokumentus paraiškos užpildymui:
• iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi kreiptis į teritorines valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybas pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir užpildyti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priede nurodytą Pranešimą apie ūkinių gyvūnų bandą formą (forma GŽ-1).
• Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti kaimo valdų registre (seniūnijoje arba Žemės ūkio skyriuje) prieš teikdamas paramos paraišką.
• Ekologinės gamybos ūkio savininkas, laikantis bites, papildomai pateikia šio ūkio sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio ir ekologiško cukraus įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 20 Lt už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 40 Lt už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
Paramos paraiškų surinkimo terminas: einamieji metai nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai).
Nacionalinė mokėjimo agentūra raštu informuoja bičių laikytoją apie numatomą jam skirti paramą.

Atsakingas administracijos skyrius arba seniūnija
Kaimo reikalų skyriaus vedėja

Ramutė Noreikienė

8 446 61 078

ramute.noreikiene@taurage.lt

Respublikos g. 2, Tauragė 72256, Kabineto Nr. 405

Scroll to Top
Skip to content