Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Paslauga teikiama interesantams, fiziniams ir juridiniams asmenims, pagal Tauragės rajono savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl žemės ir žemės nuomos lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaitą. Tauragės rajono savivaldybės taryba savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti žemės nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti, išskyrus nuomininkus, kurie išsinuomojo valstybinę žemę aukciono būdu. Žemės nuomos mokesčio lengvatos nustatomos atskirais Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimai (toliau – Tarybos sprendimas). Lengvatos dėl nekilnojamo turto mokesčio nesuteikiamos. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Respublikos g. 2, 72255 Tauragė, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected]), jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu suradus atitinką administracinę paslaugą sąraše elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos). Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Scroll to Top