Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Leidimo organizuoti renginį išdavimas_V1

Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą organizuoti renginį, vykstantį Tauragės miesto ir rajono viešosiose vietose, kurių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas. Ši tvarka netaikoma renginiams uždarose patalpose.

Renginių organizatoriai prašymą turi pateikti ne vėliau kaip prieš 12 dienų iki renginio organizavimo dienos.

Renginiai pagal pobūdį gali būti: 1. koncertai – renginiai, kuriuose viešai atliekami muzikos kūriniai, šokama; 2. sporto renginiai – renginiai, kuriuose vyksta sportinės varžybos, propaguojamas sportas, sveikas gyvenimo būdas; 3. mugės – savivaldybės arba kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų, amatininkų, liaudies meistrų  dirbinių  prekyba; 4. festivaliai – įvairaus pobūdžio bei žanro renginiai, vienu metu vykstantys skirtingose viešosiose vietose; 5. kiti komerciniai ir pramoginiai renginiai – renginiai, kurių metu įėjimas į renginį yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos (reklama, prekių ar paslaugų pardavimas ir pan.); 6. nepilnamečiams skirti renginiai; 7. kiti savivaldybės, įstaigų, įmonių, politinių arba visuomeninių organizacijų, fizinių asmenų organizuojami nekomerciniai renginiai.

Renginių laikas: 1. renginiai viešosiose vietose  gali vykti nuo 8.00 iki 23.00 val., išskyrus Jonines,  Kalėdas ir Naujuosius metus, o grojimas, garso transliavimas bei kitų triukšmo šaltinių naudojimas – nuo 9.00 val. iki 22.00 val., penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais – nuo 9.00 val. iki 23.00 val., laikantis 2006 m. gruodžio 20 d.  Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr.-1904 „Dėl tyliųjų zonų Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo ir triukšmo rodiklių patvirtinimo.“  Jei  renginiai planuojami ilgiau nei iki 23.00 val., renginio laiką mieste gali pratęsti įsakymu tik Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius, o seniūnijose –  seniūnas;  2. nepilnamečiams skirti renginiai leidžiami nuo 8.00 iki 22.00 val.

Viešųjų renginių vietos:  1.Vasaros estrada, centrinė miesto aikštė – mugės, festivaliai, sporto renginiai, koncertai, nepilnamečiams skirti renginiai, miesto ar valstybinės reikšmės renginiai, kiti komerciniai, visuomeniniai, politiniai, pramoginiai renginiai; 2. Stadionai – sporto renginiai, koncertai, kiti komerciniai ir pramoginiai renginiai; 3. Gatvių ruožai – mugės, sporto renginiai, miesto ir valstybinės reikšmės renginiai; 4.  Vandens telkiniai – sporto ir kiti komerciniai, pramoginiai renginiai.

Viešieji renginiai Tauragės rajone gali būti rengiami ir vykdomi tik tose vietose, kuriose galima pritaikyti Renginių, vykstančių viešosiose vietose, organizavimo tvarkos apraše numatomus saugumo reikalavimus.

Komercinius renginius leidžiama organizuoti tik sumokėjus vietinę rinkliavą, jei šie renginiai neremiami Tauragės rajono savivaldybės ir organizuojami savivaldybei priklausančiuose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją ar seniūniją, registruotu laišku, paprastu paštu  arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų ( www.epaslaugos.lt ).

Leidimas, suteikiantis teisę organizuoti renginį Savivaldybei priklausančioje viešojo naudojimo teritorijoje, išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, seniūniją, registruotu ar elektroniniu  laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ).

Scroll to Top