Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Leidimas vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais

Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas, pratęsimas.

Paslauga teikiama vežėjams, norintiems gauti arba pratęsti leidimą vežti keleivius reguliaraus kelių transporto susisiekimo maršrutais. Leidimas išduodamas vežėjui turinčiam licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje, sudariusiam su savivaldybės administracija visuomenės aptarnavimo sutartį. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

Vežėjas, pageidaujantis gauti leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (kai savivaldybės administracija organizuoja konkursą) privalo atitikti šiuos reikalavimus:

1. turėti licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje;

2. turėti pakankamai transporto priemonių, atitinkančių nustatytus reikalavimus (atlikta valstybinė techninė apžiūra, įgyta licencijos kopija), kad užtikrintų keleivių vežimą leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis;

3. per pastaruosius 1 metus nebuvo panaikintas jų turėtas leidimas (leidimai);

4. kitus konkurso sąlygose nurodytus dokumentus.

Vežėjo prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, elektroniniu būdu).

Vežėjas apie sprendimą dėl leidimo išdavimo informuojamas telefonu. Maršruto leidimas yra išduodamas įmonės vadovui ar atsakingam darbuotojui, kuriam yra pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai.

Scroll to Top