Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Konsultacijų ir pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti teikimas, išdavimas

Parama būstui įsigyti teikiama pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą:

 Parama būstui įsigyti asmenims ir šeimoms teikiama:

 • valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti;
 • mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

Valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas – kredito davėjo, įrašyto į viešąjį kredito davėjų sąrašą, pagal kreditavimo sutartį asmenims ir šeimoms, atitinkantiems Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus, skolinami pinigai būstui įsigyti – būstui pirkti ar (ir) statyti – arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti. Pagal šį Įstatymą dalis valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti.

Išperkamoji būsto nuoma – būsto nuoma, kai nuomotojas savo nuosavybės teise valdomą būstą ar svetimą būstą, kai teisę jį išnuomoti išperkamosios nuomos būdu suteikia įstatymai ar būsto savininkas, leidžia nuomininkui valdyti ir naudoti už užmokestį su sąlyga, kad nuomininkui būstas pereina nuosavybės teise, sumokėjus visą sutartyje nustatytą kainą.

Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka reikalavimus:

 1. Gyventojų  turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos neviršija Paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių;
 2. įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
 • pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos, šio prašymo pateikimo metu, taip pat teisės į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatymo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
 • turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise priklausantį būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.
 • neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

 1 VRP – 129 Eur (nuo 2022 m. sausio 1 d.)

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

 1. 53 tūkstančiai eurų – asmeniui be šeimos;
 2. 87 tūkstančiai eurų – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
 3. 35 tūkstančiai eurų – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Teikiamų subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti dydžiai yra:

 1. 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 2. 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 3. 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 4. 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos:
 • šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;
 • asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;
 • šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Dėl valstybės subsidijos suteikimo pagrindiniai žingsniai:

 1. Deklaruoti VMI prie FM (forma FR0001, kodas 805) šeimos turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus.
 2. Kreiptis į savivaldybę, kurioje esate deklaravęs savo gyvenamąją vietą ir pateikti nustatytos formos prašymą.
 3. Kredito įstaigai pateikti savivaldybės išduotą pažymą apie tai, kad galite pretenduoti į paramą būstui įsigyti. (Išduota pažyma kredito įstaigai turi būti pateikta per 15 dienų nuo jos išdavimo).

Dėl išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos pagrindiniai žingsniai:

 1. Deklaruoti VMI prie FM (forma FR0001, kodas 805) šeimos turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus.
 2. Kreiptis į savivaldybę, kurioje esate deklaravęs savo gyvenamąją vietą ir pateikti nustatytos formos prašymą.
 3. Pateikti sudarytą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą išperkamosios būsto nuomos sutartį.

Dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos pagrindiniai žingsniai:

 1. Deklaruoti VMI prie FM (forma FR0001, kodas 805) šeimos turtą ir pajamas už praėjusius kalendorinius metus.
 2. Kreiptis į savivaldybę, kurioje esate deklaravęs savo gyvenamąją vietą ir pateikti nustatytos formos prašymą.
 3. Pateikti ne trumpiau kaip 1 metams sudarytą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotą būsto nuomos sutartį.
Scroll to Top