Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų teikimas, priėmimas ir derinimas_V1

Paslauga teikiama geodezininkams norintiems savivaldybės teritorijoje vykdyti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus. Topografiniai planai (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planai (priduodami dujų, vandentiekio, nuotekų, lietaus, elektros, drenažo, šilumos tinklai) priimami ir tikrinami naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS), adresu: www.planuojustatau.lt (matuoju sritis).

Savivaldybės teritorijos geodezinė, kartografinė medžiaga bei erdvinių duomenų rinkiniai geodezininkui pateikiami per TIIIS sistemą.

Duomenų rinkinyje kaupiami Plotų erdviniai duomenys ir teritorijos duomenys:

– institucijų geodezininkams pateikta informacija;

– plano topografinių erdvinių objektų rinkinio duomenys;

– teritorijos ribos erdviniai duomenys, teritorijos pažymėjimo (įbraižymo) rinkinyje data, plano suderinimo data, plano unikalus Nr., plano tikrintojo (-ų) ir derintojo pastabos. Teritorijų ribos ir jų planų unikalūs numeriai viešai skelbiami Lietuvos erdvinės informacijos portalo (www.geoportal.lt) žemėlapyje.

Prašymai teikiami elektroniniu būdu. Geodezininkai, norintys prisijungti prie informacinės sistemos, turi kreiptis el. paštu [email protected], pateikdami savo prisijungimo prie www. planuojustatau.lt vardą ir geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numerį.

Geodezinė, topografinė ir kartografinė medžiaga bei georeferenciniai duomenys gali būti išduodami elektroniniu paštu prisijungus [email protected]

Scroll to Top