Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas_V1

Paslauga teikiama asmenims, norintiems anuliuoti, atkurti, pakeisti ar papildyti civilinės būklės aktų įrašus.

 

Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas (panaikinamas) civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, teismo sprendimu arba asmens prašymu. Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas (panaikinamas) šiais atvejais:

1) jei asmeniui įrašyti du vienodi įrašai;

2) jei santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties;

3) vykdomas teismo sprendimas dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo, santuokos pripažinimo negaliojančia, asmens pripažinimo mirusiu, žemesnės instancijos teismo sprendimo dėl įvaikinimo panaikinimo;

4) jei buvo įrašytas atkurtasis įrašas ir randamas pirminis įrašas.

 

Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus atkuria: – asmens, kurio įrašas neišliko, prašymu;

– civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, vykdant teismo sprendimą.

 

Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai atkuriami minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu.

 

Civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas, papildomas sudarant civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.

 

Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo:

– asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu;

– suinteresuoto asmens prašymu; – savo iniciatyva (ex officio).

 

Suinteresuoto asmens prašymu civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar pildomi, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų keitimo, taisymo ar papildymo klausimai sprendžiami teismo tvarka. Civilinės būklės aktų įrašai keičiami ar papildomi, kai paaiškėja nauji (pasikeitę) duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvirtinantis dokumentas.

Scroll to Top