Administracija

Administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracinės paslaugos

Tauragės rajono savivaldybės administracija yra Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Ją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).
Priėmimas ir konsultavimas

8 700 11 220

Respublikos g. 2, Tauragė 72256

Darbo laikas:
I-IV: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val.- 17:00 val.
V: 8:00 val. - 12:00 val. ir 12:45 val. – 15:45 val.

Informacija apie administracinę paslaugą

Asmenų (šeimų) konsultacija ir įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai.

Socialinio būsto nuomai sudaromi sekantys sąrašai: 1. Jaunų šeimų. Į šį sąrašą įrašomos šeimos, jei kiekvienas sutuoktinis yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeimos, kuriose motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų. 2. Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), sąrašas. 3. Buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų (šeimų). Į šį sąrašą įrašomi našlaičiai ir likę be tėvų globos asmenys (jų šeimos), kurie, pasibaigus jų globos ar laisvės atėmimo terminui, yra ne vyresni kaip 35 metų. 4. Neįgalių asmenų ir šeimų, kuriose yra neįgalūs asmenys. Į šį sąrašą įrašomi asmenys, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, arba šeimos, kuriose yra nedarbingas ar iš dalies darbingas asmuo arba nustatytas neįgalumo lygis vaikui, arba sergantys lėtinių ligų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. V-481 patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis. 5. Bendrasis. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys, nepatenkantys į 1, 2,3 ir 4 punktuose nurodytus sąrašus. 6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą. Į šį sąrašą įrašomi asmenys (šeimos), turinčios teisę į būsto sąlygų pagerinimą (naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba mažesnis kaip 14 kv. m, jei šeimoje yra asmuo pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu asmuo arba nustatytas neįgalumo lygis vaikui, arba yra sergantys lėtinių ligų, įrašytų į sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-814 patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis).

Scroll to Top