2009-03-12
ŽEMĖS DIENOS RENGINIAI TAURAGĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE

Eil.Nr.

Ugdymo įstaiga

Renginiai

Data

Dalyviai/atsakingas asmuo

1.

Skaudvilės gimnazija

1.  Gražiausio inkilo paroda.

2.  Piešinių paukščių tema konkursas.

3.  Mokinių rašinių apie gamtą konkursas.

4.  Viktorina „Ką žinai apie Lietuvoje gyvenančius paukščius?“

5.  Viktorina „Ar pažįsti Lietuvos sparnuočius?“

6.  Susitikimas su miškų urėdijos urėdu. Inkilų kėlimas.

Kovo 23 d.

Kovo 24 d.

Kovo 24 d.

Kovo 25 d.

Kovo 26 d.

Kovo 27 d.

5 - 8, Ig kl.

5 - 8, Ig kl.

5 - 8, I g kl.

5 - 6 kl.

7 -  8 kl.

5 - 8 kl.

Atsakinga

Dalia Beinarytė

2.

Gaurės pagrindinė mokykla

1. Akcijos: ,,Mes už švarias pakeles“, ,,Išvalykime savo kiemą“.

2. Vaidybinės situacijos: ,,Meilė savo šalies gamtai ir atsakomybė už ją“.

3. Kūrybinių darbų paroda ,,Žvilgsnis į gamtą“.

Kovo 19 d.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Atsakingos

Gražina Augaitienė  Galina Naryškina

3.

,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla

1. Tarptautinis projektas ,,Pavasaris Europoje 2009“

2. Akcija ,,Pasitikime grįžtančius paukščius“.

3. Atvira integruota gamtos ir geografijos pamoka ,,Lašelio kelionė“.

4. Laiškų, eilėraščių Žemei rašymas per lietuvių kalbos pamokas.

5. Fotoekspozicija ,,Kuršių Nerija“.

6. Eilėraščių, prozos kūrinių vertimas per užsienio kalbos pamokas.

7. Žemės vėliavos ir užrašo apie Žemės dieną iškėlimas prie mokyklos.

8. Inkilų ekspozicija I  aukšto fojė.

9. Linkėjimų Žemei ekspozicija. Meninė instaliacija ,,Žemė, kurioje gyvenu“.

10. Piešinių piešimas tema ,,Oras, Žemė, Vanduo“.

11. Kryžiažodžių apie Žemę sprendimas komandose.

12. Plakatų ekologine tema  kūrimas komandose.

13. Žurnalistų būrelio nariai dalins informacinio pobūdžio skrajutes praeiviams ir kalbins žmones apie Žemės dieną, ekologinę planetos padėtį.

14. Aktyviausių ir kūrybiškiausių dalyvių apdovanojimas.

Kovo mėn.

Kovo mėn.

Kovo 6 d.

Iki kovo 18 d.

Kovo 20 d.

Iki kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d., 5 pamoka

Atsakingi asmenys Rima Diksienė

E. Rupšienė

V. Novikienė

A. Šlimas

G. Liutkienė

D. Paulienė

7 – 8 kl., L. Tekorienė

Ekologų būrelis ir 6c kl., A. Biknerienė,

9-10 kl.

Ekologų, jaunųjų miškininkų ir jaunųjų meistrų būreliai

Visų klasių mokiniai ir jaunųjų meistrų būrelis

Pradinių klasių mok., V. Novikienė

E. Rupšienė

S. Banevičienė

V. Maslauskienė

4.

Adakavo pagrindinė mokykla

1. Kūrybinis konkursas ,,Dovana Žemei“.

2. Eilėraščių konkursas ,,Nenaikinkit gamtos  ugnimi“.

3. Fotografijų paroda ,,Adakavo gamtos pasaka“.

4. Straipsniai ir nuotraukos iš Žemės dienos renginių mokyklos interneto puslapyje.

Kovo 20 d.

Kovo mėn.

Kovo mėn.

Kovo mėn.

D. Valuckienė

Pradinių klasių mokiniai ir mokytojai

Z. Jarašiūnienė

D. Valuckienė

Z. Jarašiūnienė

D. Valuckienė

5.

,,Versmės“ gimnazija

1. Visų mokinių bendras piešinys „Gera Žemėje gyventi“.

2. Gamtos mokslų tiriamųjų darbų konferencija, skirta Žemės dienai.

3. Temos „Žmogaus poveikis aplinkai“ pristatymas klasių valandėlių metu.

Kovo mėn.

Dailės mokytojai ir visi mokiniai

V. Kalašinskienė

I, II klasių mokiniai

Antrųjų klasių mokiniai

6.

Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla

1. Per visas geografijos  pamokas bus akcentuojamos Žemės dienos paminėjimo priežastys; trumpai aptariamos globalinės problemos. Nuo 8.00 val. mokyklos fojė veiks 6 klasių mokinių darbų (piešinių, plakatų) paroda ir mokinių pagamintų inkilų paroda.

2. Informacinių technologijų kabinete vyks integruota chemijos ir geografijos 7–8 klasių mokinių tiriamųjų darbų konferencija.

Kovo 19 d.

Kovo 23 d. 14.50 val.

L.  Lukoševičienė

L. Lukoševičienė

R. Lebrikienė

S. Radžiūnienė

7.

Tarailių pagrindinė mokykla

1. Akcija ,,Mes už švarias pakeles“. Bus tvarkomos Tižės plento pakelės. Mokiniai nešis plakatus, stengsis atkreipti vairuotojų ir praeivių dėmesį, kad laikytųsi tvarkos, nemėtytų šiukšlių ir kt.

2. Stendo apie grįžtančius paukščius sukūrimas.

3. Lietuvių kalbos pamokose bus rašomas ,,Laiškas Žemei“. Laimėtojai bus apdovanoti baigiamajame renginyje  kovo 20.

4. Konkursas-viktorina ,,Atliekų pritaikymas“.

5. Laboratoriniai-demonstraciniai  darbai: ,,Kristalų auginimas“, ,,Ugnikalnis“.

6. ,,Paukštelių įkurtuvės“. Inkilų gamyba ir kėlimas.

7. Baigiamasis renginys ,,Žemė žmonių rankose“.

Kovo 16 d.

Kovo 20 d.

Kovo mėn.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 19 d.

Kovo 20 d.

8 ir 10 kl.

Gražina Augaitienė.

8.

Lauksargių pagrindinė mokykla

1. Medžių puošimas, klasėse kalbama ekologinėmis temomis, žiūrimas filmas, skirtas Žemės dienai, ekologine tema.   

 2. Inkilėlių gamyba, paroda, įkėlimas į medžius.  3. Ekologinių problemų kėlimas, sprendimo būdai, plakatų darymas ir laiško rašymas.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 16-19 d.

Priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1–4 klasių mokiniai, pradinių klasių mokytojai

K. Igaris

7-10 kl. mokiniai

5-6 kl. mokiniai

R. Mikaitienė

9.

,,Aušros“ pagrindinė mokykla

1. Stendo „Žeme, nepalik mūsų“ sukūrimas.

2. Piešinių – miniatiūrų paroda „Gamtos džiaugsmas“.

3. Akcija „Švarinkime aplinką“

4.Gamtos mokslų tiriamųjų darbų konferencija.

5. Kompiuterinio atviruko gamyba „Žemės išsaugojimas“.

6. Jaunimo parko tvarkymas.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 23 d.

Balandžio mėn. 1 savaitė

Balandžio mėn. 3 savaitė

Atsakingi

 B. Vaivadienė

A. Vaičiūnienė

Mokyt.

V. Karbauskienė su 6 klasių mokiniais

Mokyt.

A. Vaičiūnienė ir 5-7 klasių mokiniai

Mokyt.

I. Ambrozienė ir 8 klasės mokiniai.

A. Jucius ir 8 klasės mokiniai.

10.

Žalgirių vidurinė mokykla

1. Konferencija, skirta Žemės metams paminėti. Mokiniai pristatys skaidres, referatus pagal pasirinktas temas.

2. Aplinkos tvarkymo akcija (priklausys nuo oro) kovo pabaigoje. Aplinkos tvarkymas su mokymu rūšiuoti šiukšles.  Grupė mokinių atliks tyrimą „Buitinės atliekos“.

Kovo 20 d. 13.00 val.

Įtraukiama visa mokyklos bendruomenė – 900 mok.

11.

Sartininkų pagrindinė mokykla

Žemės dienos šventė:  Numatomos šios veiklos :
  1kl. –  metų kalendoriaus plakatas;
  2kl. – piešiniai;
  3kl. – montažas Žemės dienai;
  4kl. – dainelės apie gamtą;
  5–10 kl. mokiniai kurs eiles apie gamtą, žemę, pavasarį.  
  Šventės metu bus demonstruojamos
skaidrės tema  ,,Aplinkos apsaugos pradžiamokslis buityje“.'    
 

Kovo 19 d. 14.00 val.

Įtraukiama mokyklos bendruomenė

Danutė Ramanauskienė

12.

Žygaičių gimnazija

1. Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Gyvasis pavasaris“ (8–10kl.).

2. Paukščių šventė „Padovanokime sparnus sparnuočiams“.

3. Ekologinės pamokėlės 1–4 kl. mokiniams „Piešiu ir mokausi darniai vartoti“.

4. Piešinių ir plakatų paroda „Pavasaris budina Žemę“(5–3G kl.).

5. Integruotas renginys Žemės dienai „Kūrybiškumas ir naujovės matematikoje, fizikoje, chemijoje“(1–4G kl.).

6. Konferencija Žemės dienai „Taupykit! Rūšiuokit! Neterškit!“(7–3G kl.).

7. Ekopamokos „Klimato kaitos problemos ir galimi jų sprendimo būdai“ (8–3G kl.).

8. Lietuvos tūkstantmečio miško sodinimo šventė Žygaičių girininkijoje su vietos bendruomene.(8–3G kl.).

9. 1–4 klasių spalvinimo knygelių paroda „Rūpinkis Žeme kiekvieną dieną“.

10. Akcija „Darom 2009“. Padėk išvalyti Lietuvą.

Kovo mėn.  1 d.- gegužės mėn.1 d.

Kovo mėn.

Kovo 2 d. – balandžio 22 d.

Kovo 2 d. – kovo 10 d.

Kovo 20 d.

Kovo 19 d.

Kovo 2 d. – balandžio 20 d.

Balandžio mėn.

Kovo 20 d. – balandžio 5 d.

Balandžio 18 d.

I. Žebelienė

JMBB „Skroblas“

I. Žebelienė

A. Višinskienė

B. Bacevičienė

V. Bliūdžiutė

N. Lukošienė

Ž. Danusienė

I. Žebelienė

 V. Ūksienė

I. Žebelienė

JMBB „Skroblas“

I. Žebelienė

JMBB „Atžalynas“

D. Mozūrienė

A. Višinskienė

G. Tamavičienė

 D. Vencienė

Koordinatorė

G. Tamavičienė

13.

Jovarų pagrindinė mokykla

1. Klasės valandėlės, fojė puošimas, paukščių balsų mėgdžiojimas, susipažinimas su naujausia literatūra apie Žemę.

2. Paskaita ,,Gaisrai, jų priežastys. Žolės deginimo pasekmės“.

3. Fotoparodos  ,,40 paukščių“ Tauragės fotogalerijoje lankymas.

4. Inkilų kėlimas Šilinės girininkijoje.

5. Kino filmų ,,Paukščių balsai“, ,,Gelmės“ demonstravimas.

6. Mokinių darbų ,,Baltijos jūros užterštumo problemos“ pristatymas.

7. 10 kl. tiriamieji darbai.

8. Ekskursijos į UAB „Tauragės vandenys“.

Papildomos veiklos: piešinių piešimas, lankstinukų, puokščių gamyba, rašinio rašymas, eilėraščių kūrimas,

Kovo 19 d.

1-4 kl. mokiniai

5-6 kl., 7-8 kl. 9-10 kl. mokiniai

V. Liekis

J. Kalvanas

R. Muzikevičius

O. Gaurylienė

A. Pocienė

9-10 kl. mokiniai

Pagal atskirą planą

14.

Batakių vidurinė mokykla

1. Žemės dienos minėjimas.

2. Plakatų ekologine tema paroda-konkursas.

3. Inkilų paroda ir viktorina.

4. Madų šou ,,Nešiukšlink, o kurk“.

Kovo 20 d.

Kovo 25 d.

R. Gestautienė

mokyklos mokiniai

J. Bernotienė ir mokinių taryba

15.

Pagramančio pagrindinė mokykla

1. Renginys, skirtas Žemės dienai paminėti, Pagramančio regioninio parko informacijos centre.

2. Inkilų gaminimas ir paroda.

2. Gamtosauginio kodekso kūrimas.

3. Plakato ,, Išsaugokime Žemę ateities kartoms“ paruošimas ir pristatymas.

Kovo 17 d.

Kovo mėn.

Kovo mėn.

Mokyklos bendruomenė

16.

Baltrušaičių pagrindinė mokykla

1. Inkilų kėlimas Šilinės girininkijos miškuose.

2. Paroda „Atliekos šypsosi, radusios vietą...“

3. Piešinių paroda „ Aš ir Žemė“.

4. Klasės valandėlės: „Atliekų panaudojimas kūrybiniame procese“, „Žemės taršos mažinimas“, „Išsaugok medį – išsaugosi save“, „Ekologija ir buitinės problemos“, „Globalinės pasaulio problemos“ .

5. Kompiuteriniai žemės eskizai (IT pamokų metu).

6. Rašinėlių rašymas „Saugau savo Žemę“, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti (per lietuvių kalbos pamokas).

7. Popietė „Neterškime oro ir jūros melsvos, te Lietuva – gimtinė – švarumu alsuos“.

8.Akcija „Išvalykime savo kiemą“ 2009-03-19,14.00 val.

 9. Viktorina  „Žemės diena“.

10. Kino filmo „Laiko mašina“ demonstravimas. 2009-03-20, 14.00 val.

  

Kovo 9 d.

Kovo 19-20 d.

Kovo 20 d.

Kovo 16-20 d.

Kovo 16-20 d.

Kovo 16-20 d.

Kovo 20 d. 11.05 val.

Kovo 19 d.

14.00 val.

Kovo 20 d.

13.00 val.

Kovo 20 d.

14.00 val.

5-6 kl. mokiniai

1-10 kl. mokiniai

5-10 kl. mokiniai.

Atsakingos

D. Latvaitienė

G. Pipirienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Danguolė Petkienė, tel. (8 446) 62 825,
el. p. danguole.petkiene@taurage.lt