TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Naujienų prenumerata
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Posėdžiai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Skelbimai
 • Konkursai, atrankos
  Viešieji pirkimai
  Adresai
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
  Socialinė parama. Naudinga informacija.
  Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai

   

  Tauragės rajono savivaldybėje pradėtas įgyvendinti projektas „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais:  „Tauragės vaikų globos namais „Šaltinėlis“, kurie atliks Bendruomeninių šeimos namų funkciją, ir  NVO – Koordinaciniu centru „Gilė“. Projekto vykdymo laikotarpis 36 mėn.

  Projekto metu teikiamos paslaugos yra nemokamos, finansuojamos Europos Sąjungos fondo lėšomis.

  Paslaugas gaus 360 rajono savivaldybės gyventojų. Tas pats projekto dalyvis galės gauti kelias jam reikalingas paslaugas. Projekto dalyviais gali būti šeimos (tėvai, vaikai), vieni gyvenantys asmenys.

  Teikiant kompleksines paslaugas siekiama, kad kiekviena paslauga atitiktų individualius šeimos ar asmens poreikius, paslaugos gavėjas išmoktų sąmoningai prisiimti atsakomybę už savo sprendimus ir gyvenimo būdą.

  Pozityvios tėvystės mokymai. Tai tėvystės gebėjimų ir stiprinimo programa skirta šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus ar besiruošiančioms tėvystei. Šie mokymai organizuojami siūlant tėvams kitokį požiūrį į vaiko auklėjimą ir padedant atrasti efektyvesnių bendravimo su vaiku būdu.

  Pagalba bus teikiama organizuojant individualias, šeimų ar porų konsultacijas, grupinius užsiėmimus.

  Psichosocialinė pagalba. Paslaugos teikiamos asmenims išgyvenusiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, artimo netektis, skyrybas) ir jų šeimoms, artimiesiems, smurtinį elgesį patyrusiems asmenims. Taip pat asmenims turintiems problemų dėl psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomiems nuo azartinių  lošimų asmenims ar jų šeimoms ir kt.

  Psichosocialinė pagalba bus teikiama organizuojant individualias, šeimų ar porų konsultacijas  arba grupinius užsiėmimus:

  Asmenybės augimo grupė (mišri) ir moterų grupės – šie užsiėmimai skirti žmonėms, praradusiems pasitikėjimą savimi, turintiems įvairių baimių, bendravimo sunkumų, siekiantiems išlaisvėti bendravime, geriau pažinti save.

  Savipagalbos grupė tėvams – auginantiems vaiką su raidos, elgesio ir emocijų sutrikimais. Grupiniuose susitikimuose tėvai galės dalintis asmenine patirtimi ir jausmais  apie esamas ar gyvenime buvusias sunkias situacijas, padėti vieni kitiems suprasti savo galimybes, spręsti iškilusias problemas, naujai į vertinti situaciją, kartu ieškoti būdų, kaip tęsti pilnavertį gyvenimą.

  Grupė paaugliams– skirta paaugliams nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Grupėje paaugliai geriau išmoks pažinti save, savo mintis, jausmus, išgyvenimus, norus ir poreikius, išmoks spręsti konfliktines situacijas, pagerinti bendravimo įgūdžius, įveikti baimes, sustiprinti pasitikėjimą savimi.

  Šeimos klubas (Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos) Tėvai su vaikais praleidžia vis mažiau laiko, todėl svarbu stiprinti šeimos narių tarpusavio ryšį. Tai užsiėmimai kuriuose bus kryptingai vykdomos kultūrinės, pažintinės, sveikos gyvensenos ir sportinės veiklos. Bus siekiama sudaryti sąlygas šeimoms bendrauti nekasdieninėje aplinkoje, stiprinti šeimos tarpusavio santykius. Tėvai ir vaikai skatinami labiau bendrauti, padėti išreikšti jausmus, stimuliuoti asmenybės vystymąsi, įveikti baimes, atskleisti kūrybingumą. Veiklos apims kūrybines dirbtuves, meno terapiją, stalo žaidimus, diskusijas ir kt.

  Vaikų priežiūros paslauga. Paslauga teikiama tėvams, kurie vienu ar kitu atveju bus reikalinga trumpalaikė vaikų priežiūra (vaikų amžius nuo 3 metų iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą (7m.). Pirmenybė teikiama tėvams dalyvaujantiems Bendruomeninių šeimos namų užsiėmimuose. Vaiko priežiūros paslaugos valandinės, teikiamos ne ilgiau kaip 4  val. per dieną, pagal pastovų grafiką.

  Pavėžėjimo paslaugos. Pavėžėjimo paslauga teikiama tikslinės grupės  asmenims, kurie dalyvaus projekto veiklose ir neturės galimybės atvykti savu ar visuomeniniu transportu.

  Informacija apie kompleksiškai teikiamas paslaugas teikiama: Bendruomeniniuose šeimos namuose, adresu:  D. Poškos g. 26, Tauragė, tel: 8 607 99 051, el. p.: tbs.namai@gmail.com   Tauragės bendruomeniniai šeimos namai.

   

  Papildoma informacija:

  Siekiant užtikrinti skaidrų projekto vykdymą bei paslaugų teikimą Jūsų prašome:

  • Užpildyti nustatytos formos paslaugų gavėjo anketą;
  • Projekte dalyvaujant įvairaus amžiaus vaikams iki 14 metų, projekto dalyvio anketą vaiko vardu turi pildyti vienas iš tėvų ar oficialių vaiko globėjų;
  • Kiekvieną kartą gavus paslaugą pasirašyti mokymo (-ų) dalyvių sąrašuose;
  • Pasirašyti vaiko priežiūros paslaugų registre (jeigu naudositės šia paslauga);
  • Susitarus dėl paslaugos teikimo ir sutartu laiku negalint atvykti, informuoti Bendruomeninių šeimos namų koordinatorių.

  Dalyvavimo projekte metu arba po jo su projekto dalyviais gali susisiekti Europos socialinio fondo agentūros atstovai, projekto įgyvendinimo priežiūros, mokymų vertinimo ar socialinių tyrimų tikslais.

  Jūsų dalyvio anketoje pateikti asmens duomenys bus naudojami tik projekto administravimo tikslais. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter