Tauragės rajono savivaldybė - straipsniai :Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigas
Renginių kalendorius
Kovas
    2018     
M A T K Pn Š S
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Renginiai
Susitikimas su poete Lina Buividavičiūte: apie pirmąją knygą, poeziją, grožį etc.
2018-03-22 17.00 
Vieta:  B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje
Muzikinė komedija „Karštoji kirpėjo kėdė“
2018-03-22 18:00 
Vieta:  Tauragės kultūros rūmuose
Treniruotė su savo kūno svoriu
2018-03-22 18:00 
Vieta:  Jovarų pagrindinės m-klos aktų salė, Laisvės g. 19
Knygos pristatymas „Fėjų muzika"
2018-03-23 17:00 
Vieta:  Tauragės moksleivių kūrybos centras
Mėgėjų teatrų šventė „Skaudvlės rampa 2018“
2018-03-24 13:00 
Vieta:  Skaudvilės kultūros namuose
Konkursai, atrankos, skelbimai
Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigas

PLĖTROS, INVESTICIJŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


 I.                   PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

 

1. Plėtros, investicijų ir turto  valdymo  skyriaus vyriausiasis specialistas yra  karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II.  PASKIRTIS

4. Plėtros, investicijų ir turto  valdymo  skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti  savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, šilumos energijos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą, daugiabučių namų bendrosios dalinės nuosavybės  teisės objektų  administravimą  ir kitos paskirties  patalpų  savininkų bendrijų valdymo organų veiklos kontrolę Tauragės rajono savivaldybėje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose – centralizuoto šilumos ūkio, geriamojo vandens tiekimo  ir nuotekų šalinimo,  keleivių vežimo vietiniais maršrutais reguliavimo ir priežiūros, daugiabučių namų ir kitos paskirties patalpų administravimo, savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių teikiamų paslaugų organizavimo ir koordinavimo    veiklos srityse .

IV. SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam  prilygintą  socialinių mokslų studijų  srities ekonomikos, vadybos ir  verslo administravimo, teisės  krypties išsilavinimą.

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme  nustatytoms  funkcijoms vykdyti.

6.3. Mokėti  valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti  informaciją  ir  rengti  išvadas.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 7. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. Koordinuoja ir organizuoja savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių veiklą, teikia siūlymus dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo, įmonių reorganizavimo, likvidavimo ar jų teisinės formos pakeitimo; vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių  įstatymu ir kitais su bendrovių veikla susijusiais teisės aktais.

7.2. Analizuoja savivaldybės  kontroliuojamų įmonių veiklą, jų ataskaitas, teikia teisės aktų  dėl  bendrovių vadovų  veiklos ir  metinių finansinių atskaitomybės rinkinių tvirtinimo ataskaitų projektus.

7.3. Koordinuoja įmonių, teikiančių savivaldybės teritorijoje centralizuotos šiluminės energijos, geriamojo vandens ir  nuotekų tvarkymo, transporto paslaugas, santykius su savivaldybės gyventojais, jos  įstaigomis ir organizacijomis.

7.4. Organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais.

 7.5. Administruoja šilumos tiekimo licencijų išdavimą šilumos tiekėjams, realizuojantiems mažiau nei 10 GWh šilumos per metus.

 7.6.  Rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės  kontroliuojamų uždarųjų akcinių  bendrovių teikiamų  viešųjų paslaugų: šilumos, šalto ir karšto vandens, transporto ir daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo, bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros  bei kitų paslaugų tarifų.

7.7. Administruoja daugiabučių namų butų ir kitų patalpų  bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų teikimą ir vykdo šios paslaugos teikėjų atranką Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje.

 7.8. Konsultuoja daugiabučių namų  ir kitos paskirties  patalpų savininkų  bendrijų steigimo, jungtinės veiklos sutarties sudarymo klausimais.

7.9. Vykdo  butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal teisės aktų nustatytas taisykles.

7.10. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl individualios veiklos rūšių, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimus, fiksuotų pajamų dydžių nustatymo.

7.11. Dalyvauja įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programas renkant ir teikiant informaciją apie daugiabučių namų techninę būklę, šiluminės energijos sąnaudas  ir atliekant kitus būtinus organizacinius  veiksmus.

7.12.  Rengia ir derina sutarčių projektus pagal priskirtą kompetenciją.

7.13. Tvarko archyvą pagal savo darbo specifiką.

7.14. Vykdo savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, pagal savo kompetenciją atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus.     

7.15. Pagal kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, rengia atsakymus. Dalyvauja savivaldybės administracijos  komisijų ir darbo grupių darbe.

7.16. Vykdo kitus su Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus  funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

 

               VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 8. Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pretendentas, norintis dalyvauti atrankoje, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą, ir iki 2018 m. kovo 13 d. (įskaitytinai), per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt, privalo pateikti:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą
  • užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Apie atrankos datą, laiką ir vietą reikalavimus atitinkantys pretendentai bus informuojami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Atgal   Spausdinimo versija  

Facebook

Twitter


 
Tauragės rajono meras
SIGITAS MIČIULIS

 

MIESTAI PARTNERIAI