TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810 Faks.: (8 446) 70 801
El. paštas savivald@taurage.lt

Svetainės struktūra
 • Mero gyvenimo aprašymas
 • Mero darbotvarkė
 • Mero priėmimo valandos
 • Mero žodis
 • BENDRIEJI PLANAI
 • SPECIALIEJI PLANAI
 • Naujienos
 • Pagrindinė svetainė
 • Neįgaliesiems
 • Naujienos
 • Savivaldybė
 • Meras
  Mero priimamasis
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos nariai
  Tarybos veiklos reglamentas
  Komitetų sąrašas
  Komitetų posėdžiai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komisijos
  Etikos komisijos sprendimai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Padaliniai
  Vidaus darbo tvarka
  Administracijos nuostatai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai, apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Kokybės valdymas
  Skoliniai įsipareigojimai
  Nauji skoliniai įsipareigojimai
  Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Pirminė teisinė pagalba
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Tvarkos ir taisyklės
 • Paslaugos
 • Administracinės ir viešosios paslaugos
  Paslaugų sąrašas
  Elektroninės valdžios vartai
 • Kultūra
 • Kultūros centras
  Tauragės krašto muziejus
  Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka
 • Sportas
 • Švietimas
 • Švietimo skyriaus informacija
  Aktuali informacija
  Kontaktai
  Veiklos planavimas
  Suaugusių švietimas
  Tarybos sprendimai
  2004 m.
  2005 m.
  2006 m.
  2007 m.
  2008 m.
  Švietimo stebėsena
  Mokyklų tinklo pertvarka
  Metodinių būrelių veikla
  Mokymo įstaigos
  Išorinis vertinimas
  Neformalusis švietimas
  Vasaros poilsio programos
 • Jaunimas
 • Informacija
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Nuorodos
 • Aplinkos apsauga
 • Asbesto šalinimo programa
  Atliekų tvarkymas
  Atliekų surinkimo grafikai
  Medžioklė
  Želdiniai
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Poveikio aplinkai vertinimas
 • Kalba
 • Sveikatos apsauga
 • Socialinė parama
 • Naudinga informacija
  Programos
  Atmintinės
  Socialinės paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Vaiko teisių apsauga
 • Architektūra ir statyba
 • Geodezija ir GIS
 • Adresai
 • Klausimai - Atsakymai
 • Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
 • Civilinė metrikacija
 • Tuokiasi
  Statistika
 • Vyriausybės atstovas
 • Teritorijų planavimas
 • Pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai
  Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai
  Techniniai projektai
  Žemėtvarkos projektai
  PAVA, PVSV ir SPAV informacija
  Visuomenei svarbūs statiniai
  Informaciniai pranešimai
 • Civilinė ir priešgaisrinė sauga
 • ĮSTAIGOS, ĮMONĖS, TEIKIANČIOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS
 • Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Valdybos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Bažnyčios
  Bendruomenės
  Visuomeninės organizacijos
 • Ekonomika, projektai, investicijos
 • Savivaldybės turtas
  Nuomojamas turtas
  Projektai
 • Korupcijos prevencija
 • Opozicijos veikla
 • Gyventojams
 • Naudinga informacija
  Klausimai - Atsakymai
  Savivaldybės klausimai
  Bendrieji klausimai
  Pasiūlymai savivaldybei
  Būstas
  Socialinė parama
  Taisyklės ir tvarkos
  Konkursai į valstybės tarnyba
  Daugiabučių valdymas
 • Verslininkams
 • Viešieji pirkimai
  Elektroninės paslaugos
  Licencijos ir leidimai
  Teritorijų planavimas
  Tauragės miesto bendrasis planas
  Tauragės rajono bendrasis planas
  Socialiniai-ekonominiai rodikliai
  Aktuali informacija
  Naudingos nuorodos
  Informacija apie ES paramą verslui ir kiti kvietimai
 • Turistams
 • Žemėlapiai
  Turizmo paslaugos
  Aktyvus poilsis
  Turistiniai maršrutai
  Lankytinos vietos

 • Rajonas
 • Tauragės istorija
  Herbas ir vėliava
  Garbės piliečiai
  Nuostatai
  Garbės ženklas
  Nuostatai
 • Seniūnijos
 • Batakių
  Gaurės
  Lauksargių
  Skaudvilės
  Tauragės
  Tauragės miesto
  Žygaičių
  Mažonų
 • Nuorodos
 • KOKYBĖS VALDYMAS
 • Struktūra ir kontaktai
 • Meras
  Kontaktai
  Valdymo struktūros schema
  Vadovų darbotvarkės
  Komisijos
  Asmenų aptarnavimas
  Įstaigos, įmonės teikiančios viešąsias paslaugas
  Biudžetinės įstaigos
  Įmonės
  Seniūnaitijos
 • Naujienų prenumerata
 • Katalogo pasirinkimas ir dokumentų sąrašas
 • Naujienos
  Tarybos posėdžio metu priimti sprendimai 41 klausimu

  Š. m. spalio 10 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 41 klausimu – patvirtinti mokymo įstaigų direktorių pareigybių aprašymai, tvarkos aprašai, pritarta prailgintos grupės steigimui, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais. 

   

  Posėdyje dalyvavo 24 tarybos nariai ( nedalyvavo Mero pavaduotoja Virginija Eičienė). Tradiciškai sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, pasveikinus šį mėnesį gimtadienius švenčiančius tarybos narius, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

  Patvirtinti direktorių pareigybių aprašymai, leistinas pareigybių skaičius mokyklose

  Tarybos nariams pritarus, patvirtinti Tauragės Tarailių progimnazijos, Skaudvilėls gimnazijos, „Versmės“ gimnazijos, Žalgirių gimnazijos, Žygaičių gimnazijos ir Tauragės suaugusiųjų mokymo centro direktorių pareigybės aprašymai.

  Patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius 2018–2019 mokslo metais ( viso rajone 350,59).

  Pritarta pailgintos grupės steigimui

  Posėdžio metu pritarta sprendimui įsteigti 2 pailgintos dienos grupes Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje. 2018-2019 mokslo metais pailgintos grupės veiks Jovaruose ir Dacijonuose.

  Pritarta projektų įgyvendinimui

  Pritarta, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija partnerio teisėmis dalyvautų projekte ,,Regioninio gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas“. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas  pasirašyti visus su šio sprendimo 1 punkte numatyto projekto rengimu ir vykdymu susijusius dokumentus.

  Pritarta projekto „Darnaus judumo priemonių diegimas Tauragės mieste“ įgyvendinimui. Tauragės rajono savivaldybės administracija įpareigota teikti paraišką 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti ir įgyvendinti  Projektą. Planuojama Projekto vertė – apie 772 237,00 Eur.

  Pritarta Tauragės rajono savivaldybės administracijos teikiamai paraiškai projektui „Viešosios erdvės Taurų kaime sutvarkymas ir pritaikymas ikimokyklinio ugdymo poreikiams“. Planuojama Projekto vertė – apie 30 550 Eur.

  Pritarta Tauragės rajono savivaldybės administracijos teikiamai paraiškai projektui „Viešosios erdvės Mažonų kaime sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinti. Planuojama Projekto vertė – apie 30 550 Eur.

  Pritarta Tauragės rajono savivaldybės ir AB „Vilkyškių pieninė“ investicijų sutarčiai. Pritarta papildomam susitarimui prie Naujo nebuitinio vartotojo sistemos prijungimo prie  AB ,,Lietuvos dujos“ dujų sistemos sutarties.

  Partvirtintas socialinės globos vietų skaičius

  Posėdžio metu patvirtintas  socialinės globos vietų skaičius viešojoje įstaigoje Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje – 24.        

  Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai

  Posėdžio metu pakeistas sprendimas „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“.  Papildomas mokytojo padėjėjo etatas įsteigiamas Skaudvilės gimnazijoje, kur priešmokyklinio ugdymo grupėje mokosi sunkų neįgalumo lygį turintis vaikas.

  Tarybai pritarus, pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl pritarimo įgyvendinti Tauragės rajono mokinių pažangumo skatinimo projektą“ 2 punktas ir jis išdėstytas taip: ,,2. Įsipareigoti projektui įgyvendinti iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto skirti 12 325 eurus.“

  Pakeistas viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu ,,Dėl viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo“ ir jis  papildytas 3.5 papunkčiu:        ,,3.5. Skubios pagalbos kabineto gydytojas (šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo)“.

  Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu  „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

  Nuspręsta pakeisti Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo  tvarkos aprašą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Tauragės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo  tvarkos aprašą patvirtinimo. Pakeistas 23, 73 ir 74 aprašo punktai.

  Patvirtinti tvarkos aprašai, planai, rėmimo programos

  Posėdžio metu patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės meno kūrėjų ir kolektyvų, pasiekusių aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, skatinimo tvarkos aprašas. Aprašo tikslas – skatinti kultūrinę, meninę ir kūrybinę raišką, skirti fiziniams asmenims ar jų grupėms, meno kolektyvams, pasiekusiems aukštų rezultatų kultūros ir meno srityse, juos paruošusiems mokytojams ar meno kolektyvų vadovams pinigines premijas.

  Nustatytos Tauragės rajono savivaldybės teritorijos, kuriose draudžiama vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais: virš Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Tauragė, Gedimino g. 17); virš UAB „Tauragės vandenys“ (Tauragė, Šlaito g. 2); virš Tauragės miesto nuotekų valyklos (Tauragės r. sav., Tauragės sen., Ližių k., Ližių g. 31); virš UAB Tauragės šilumos tinklų (Tauragė, Paberžių g. 16); virš Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuoto pėstininkų bataliono (Tauragės r. sav., Tauragės sen., Laužo k. 1);  virš viešosios įstaigos Tauragės ligoninės (Tauragė, V. Kudirkos g. 2);  virš Tauragės rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų, neformaliojo švietimo mokyklų (išskyrus ugdymo įstaigos reikmėms); teritorijose, kuriose vyksta masiniai renginiai (koncertai, sporto varžybos, mitingai), ir kitose masinio susibūrimo vietose (šis punktas negalioja specialiosioms tarnyboms (policijai, priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai), siekiančioms užtikrinti civilinę saugą, ir tam tikrais atvejais renginio organizatoriams, kai bepiločių orlaivių naudojimas yra neatskiriama renginio dalis); teritorijose, kuriose vykdomos Lietuvos kariuomenės pratybos, vizualiai matomi kariai, karinė technika ar karinė įranga.

  Perduotas, perimtas, perkamas, nuomojamas turtas

  Nuspręsta pirkti Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn nekilnojamuosius daiktus – gyvenamąsias patalpas / butus: Ateities tak. 20-40 (3 kambarių, 64,16 kv. m, kaina – 34 000 Eur); Dainavos g. 9-26 (1 kambario, 36,36 kv. m, kaina – 21 000 Eur); Dariaus ir Girėno g. 36-21 (1 kambario, 29,27 kv. m, kaina – 18 000 Eur); J. Tumo-Vaižganto g. 120-54 (1 kambario, 28,58 kv. m, kaina – 17 200 Eur).

  Nuspręsta dėl fizinio nusidėvėjimo pripažinti netinkamomis (negalimomis) naudoti šias Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas: butus Norkiškės kaime Šermukšnių g. 18-1; Šermukšnių g. 18-2; Tauragėje, Prezidento g. 45-2.

  Pritarta sprendimui perduoti Tauragės sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti  patikėjimo teise šį Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: pastatą – sporto mokyklą Tauragėje, Prezidento g. 27A; pastatą – sporto salę Tauragėje, Prezidento g. 92.;

  Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotas Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis inžinerinis statinys – krepšinio aikštelė, esanti Tauragėje, Melioratorių g.

  Leista Tauragės rajono savivaldybės administracijai organizuoti  nekilnojamojo turto, reikalingo ikimokyklinio ugdymo paslaugoms teikti, nuomos procedūras.

  Leista Tauragės kultūros centrui, Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Kultūros namų pastato Tauragėje, Dariaus ir Girėno g. 3, patikėtiniui, 1 kartą per mėnesį  (trukmė – iki 6 val.) laisvu nuo renginių metu nuomoti viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialui patalpą Kultūros namų pastate  kraujo donorystės akcijai organizuoti.

  Pritarta darbų įtraukimui į planuojamų statyti objektų sąrašą

  Atsižvelgus į Tauragės profesinio rengimo centro paraišką atlikti privažiavimo prie gyvenamųjų namų Tauragėje, Aerodromo g. 3, 3A, 3B, 3C  sutvarkymo darbus, nuspręsta darbus įrašyti į planuojamų statyti objektų sąrašą. Nuspręsta, kad prie šio sprendimo 1 punkte nurodytų darbų atlikimo savivaldybė prisidės 60 proc. bendros darbų vertės.

  Nustatytos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti taikomos vidutinės kietojo kuro kainos

  Posėdžio metu nustatytos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti taikomos vidutinės kietojo kuro kainos (su pridėtinės vertės mokesčiu) 2018–2019 metų šildymo sezonui: malkos – 37,00 Eur / kub. m; . medžio granulės – 170,00 Eur / t; pjuvenų briketai – 160,00 Eur / t;  pjuvenų granulės – 190 Eur / t; durpės – 50,00 Eur / kub. m; durpių briketai – 90,00 Eur / t; akmens anglys – 160,00 Eur / t.

  Patvirtintas turto, parduodamo viešame aukcione, sąrašas

  Patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Tauragės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas.

  Deleguotas asmuo į darbo grupę

  Tarybos nariams pritarus, į Tauragės regiono integruotų teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę deleguotas tarybos narys Tomas Raulinavičius ( pakaitinis – Mero patarėjas Dovydas Kaminskas).

  Leista statyti sandėliavimo paskirties pastatą

  Tarybos narių sprendimu leista UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro panaudos pagrindais valdomame žemės sklype Tauragėje, Paberžių g. 14A, statyti sandėliavimo paskirties pastatą, reikalingą savarankiškai savivaldybės funkcijai – komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių  žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas – vykdyti.

  Leista skelbti viešą nuomos konkursą

   

  Tarybos nariai pritarė sprendimui leisti Skaudvilės seniūnijai skelbti negyvenamųjų patalpų, esančių Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Skaudvilėje, Žemaitės g. 12, viešą nuomos konkursą. Patalpos bus nuomojamos 5 metų laikotarpiui (su galimybe  pratęsti nuomos sutartį iki 10 metų). Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis– kultūros (visuomeninei veiklai vykdyti); Pradinė 1 kv. m nuomos kaina – 0,46 Eur.

  Pareikalauta pateikti rašytinį paaiškinimą

  21 tarybos nariui balsavus „už“,  nuspręsta iš Tauragės r. (duomenys neskelbtini) pagrindinės mokyklos direktoriaus R. V. pareikalauti per 5 darbo dienas pateikti rašytinį paaiškinimą dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 2018 m. spalio 2 d. rašte Nr. 10 SD-471 ,,Dėl galimo smurto (duomenys neskelbtini)  pagrindinėje mokykloje“ nurodytų aplinkybių.

  Atgal   Spausdinimo versija  

  Facebook

  Twitter